Jeden darca - 7 životov, diskusné fórum v Prešove

30. novembra 2016  sa uskutočnilo diskusné fórum o téme transplantácií a darcovstve orgánov na pôde Prešovskej univerzity v Prešove.


Fakulta humanitných a prírodných vied nám dala dve príležitosti na informovanie vlastných študentov a tak sa jedno podujatie uskutočnilo v raňajších a druhé v popoludňajších hodinách.

Organizátori využili časový priestor a predstavili problematiku pútavou prednáškou prepojenou s autentickou výpoveďou  pacienta po orgánovej transplantácii. Následne bola otvorená diskusia, do ktorej nebolo nutné študentov nabádať.

Otázky chŕlili jednu za druhou, pretože okrem toho, že boli výborní poslucháči, boli zároveň aj skvelí diskutéri. Zaujímali sa o množstvo otázok týkajúcich sa darcovstva, odberového manažmentu, ako aj etického a právneho aspektu problematiky.

Na otázky študentov odpovedal najpovolanejší odborník, hlavný transplantačný  koordinátor SR, primár transplantačného oddelenia UNLP a krajský odborník pre orgánové transplantácie pre košický a prešovský kraj , MUDr. Ľuboslav Beňa. Študenti sa zaujímali o množstvo otázok, na ktoré sa nedalo, pre krátkosť času, na všetky odpovedať.

Aktívni študenti boli zapojení do zlosovania o malé vecné ceny, čo ich mierne motivovalo a bolo odmenou za aktivitu. Všetci zúčastnení si však odniesli nové informácie a malé odznačiky s edukačným odkazom na význam darovania orgánov.

Ďakujeme vedeniu  FHPV  a Prešovskej Univerzite v Prešove, za možnosť  vykonať podujatie na pôde Univerzity a všetkým, ktorí s nami spolupracovali na realizácii tohto podujatia, ale aj všetkým tým, ktorí sa podujatia aktívne  zúčastnili. (VP)