Stretnutie s českými pacientmi po transplantácii srdca v  Mikulove

Historicky prvé stretnutie zástupcov  DAR ŽIVOTA  so zástupcami spolku Markéta, z.s.  z Českej republiky - 23.9.2017

Ide o spolok, ktorý tvoria osoby s transplantovaným srdcom, ktorí  boli operovaní v Centre kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie v Brne, v rokoch 1992–2017, ich rodinných príslušníkov a priateľov.
Stretnutie sa uskutočnilo na základe  pozvania  vedenia spolku, na V. stretnutie osôb žijúcich s transplantovaným srdcom, ktoré sa uskutočnilo v čarovnom juhomoravskom mestečku Mikulov.
Zástupcovia OZ si vymenili svoje poznatky, odprezentovali svoju činnosť, ciele, smer spoločností. Predbežne  sa dohodli na vzájomnej spolupráci a jej prípadnom zazmluvnení.
Prijatie  bolo  mimoriadne  srdečné a tešíme sa, kedy budeme môcť  pozvanie  našim susedom oplatiť.
Teší nás, že za riekou Morava  sme našli sp
riaznené osoby, ktoré  majú  porovnateľné osudy, zrovnateľné problémy a rovnaký cieľ. Teší nás, že  nemáme  medzi sebou žiadne, najmä nie jazykové bariéry.

Veríme, že naše stretnutie nebolo posledné a všetci pacienti sa raz spoločne stretneme. (VP)