Dvaja v jednom príbehu

Projekt na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR

Organizátor,garant realizácie projektu:  
Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Centrum I. 54/129, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt: info@darzivota.sk

Odborný garant projektu, vedúci redaktor:
Mgr. Art. Silvester Lavrík, slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenáristatextár.

Predikcia projektu:Vydanie knižnej publikácie (antológie z literárnych príspevkov pacientov po orgánovej transplantácii, prevzatých z literárnej súťaže „Môj príbeh“, prostredníctvom vybratých slovenských spisovateľov.

Cieľ projektu:
Prezentácia transplantácie ako moderného a dostupného spôsobu liečby
Prezentácia významu transplantácií, šírenie pozitívnej mienky
Zvýšenie vedomostnej a kultúrnej úrovne ponímania celospoločensky závažnej problematiky darcovstva orgánov
Objasnenie problému, vyvolanie diskusie

Dôvod realizácie:pretrvávajúca tabuizácia témy, nízke povedomie a negatívne postoje verejnosti v danej oblasti, dlhodobo nepriaznivá situácia v počte orgánových transplantácií SR, v rámci Európy.

Termín trvania projektu: od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018

Očakávané výsledky projektu:
- rozšírenie povedomia verejnosti o transplantácii, ako  moderného spôsobu liečby
- upriamenie pozornosti na  význam darcovstva orgánov
- zmena postojov verejnosti k otázkam darovania orgánov
- oslovenie verejnosti, prostredníctvom skutočného príbehu vstúpiť do povedomia 
  jednotlivca a celých rodín,
- vyvolanie diskusie na tému darovania orgánov
- otvorenie celospoločenskej diskusie
Výsledný produkt projektu: 15skutočných príbehov spracovalo 15 známych slovenských spisovateľov do 15 poviedok.

Kniha poviedok ŽI VO MNE, vydaná 9.10.2018,vo vydavateľstve IKAR. Kolektív autorov: Ži vo mne, 200 strán, cena: 9,90 eur.
www.bux.sk  www.ikar.sk