Novinky

Súťaž o najkrajšiu CEWE FOTOKNIHU


Ak radi fotografujete, ponúkame vám možnosť inšpirovať sa, čo všetko je možné z vašich fotografií vykúzliť. Typy a triky, ale aj množstvo krásnych, inšpiratívnych produktov  motivujúcich  k tvorbe neopakovateľných osobných darčekov,  si môžete pozrieť na stránke spoločnosť CEWE.

Cewe, a.s.sa aj tento rok  pripravuje na nový ročník súťaže o najkrajšiu CEWE FOTOKNIHU . Môžete fotiť, zabávať sa, vytvárať originálne  knihy z neopakovateľných zážitkov a pritom súťažiť o naozaj krásne a hodnotné ceny. Sledujte  stránku, aby vám termín nového ročníka neunikol.  CEWE sa už teraz teší na vaše knihy!
https://www.cewe-fotokniha.eu

Prednostné očkovanie

Aj pacienti po transplantácii sú už uprednostnení pri očkovaní

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami zjednodušili objednávanie chronicky chorých pacientov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nový systém začne fungovať od 1. mája, kedy vstúpi do platnosti vyhláška.

Zdravotné poisťovne už vytvorili zoznamy svojich klientov, ktorí trpia chronickými ochoreniami a databázy s ich údajmi doručili Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré spravuje rezervačný systém na očkovanie.

Ak sa záujemca zo zoznamu zaregistruje cez registračný formulár, systém jeho údaje spáruje s dátami od zdravotných poisťovní a po otvorení kapacít mu v rámci prioritizácie pridelí termín očkovania.

Po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a tiež pacientom so stredne závažnou chorobou.

Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.
V prípade, že záujemcovi o očkovanie bude pridelený termín na očkovanie inou látkou, nenachádza sa v zozname chronicky chorých pacientov od poisťovní. „V takom prípade mu odporúčame, aby sa obrátil na svoju zdravotnú poisťovňu a overil si, či ho jeho diagnózy oprávňujú byť zaradený v zozname pacientov s ťažkým alebo stredne ťažkým ochorením.“ informuje Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.

Do skupiny so závažnou chorobou budú patriť pacienti:
–s ťažkým zdravotným postihnutím
- s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia
- s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
- po transplantácii solídnych orgánov
- po transplantácii krvotvorných buniek (BMT)
- s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, Dv minulosti liečení pre závažnú
  formu sepsy alebo ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
- so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
- s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
- po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
- so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
- s diabetes mellitus
- s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
- s HIV v štádiu AIDS/late presenter
- s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
- s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35
- so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
- s cirhózou pečene
- so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaní a vyžadujúci substitučnú liečbu
- so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
- so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou - laterálnou sklerózou a iným
- s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia - ochorenia)
- so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu
- so závažnými poruchami hemokoagulácie
- so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. Tuberkulóza)


Do skupiny so stredne závažnou chorobou budú patriť pacienti:
– s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
- s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
- s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
- s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez 
   závažnejších komplikácií
- s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
   liečení pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopies miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej
   poruchy
- s diabetes mellitus
- s postihnutím jedného orgánu
- s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
- HIV pozitívni, ktorí nie sú v štádiu AIDS
- s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
- s obezitou – BMI vyšší ako 30
- so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
- s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
- so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaní a nevyžadujúci substitučnú liečbu
- so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
- so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení  
  nevyžadujúcich biologickú liečbu
- so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie


Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

23. výročie Programu transplantácie srdca, poďakovanieIng.Mongi Msolly, MBA
generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. 


Vážený pán generálny riaditeľ,

v súčasnosti si pripomíname 23 rokov Programu transplantácie srdca na Slovensku.
Pripomenuli sme si 23 rokov nepretržitej, poctivej, dôslednej a zodpovednej práce, zo strany zainteresovaných lekárov, sestier  a ostatných pracovníkov Vašej nemocnice.Pripomenuli sme si 23 rokov nádeje, viery v liečbu a  v záchranu života, zo strany pacientov.Transplantácia srdca je v terminálnom štádiu zlyhávania srdca jedinou a poslednou  možnosťou záchrany života pacienta. Za éru úspešného Programu  bolo vo Vašej  nemocnici takto zachránených takmer 400 ľudských životov.     

Život má hodnotu najvyššiu. Úprimná a hlboká vďaka za jeho záchranu sa dá len ťažko vyjadriť slovami. Verím,že teraz hovorím za všetkých pacientov, keď uvediem, že túto vďaku si nosíme všetci transplantovaní pacienti, v našich darovaných srdciach.     

Vážený pán generálny riaditeľ, dovoľte mi,aby som touto cestou vyjadrila svoju vďaku a poďakovala Vám, aj v mene ostatných pacientov, ktorí transplantáciu srdca vo Vašej nemocnici podstúpili. Súčasné obdobie výnimočného stavu v spojitosti s pandémiou Covid 19, nám nedovolilo osobnú návštevu miesta nášho „druhého narodenia“, kde by sme si mohli významnú udalosť pripomenúť a zároveň sa osobne poďakovať. 

Ďakujeme všetkým lekárom, zdravotný sestrám, zdravotníckym pracovníkom a všetkým zainteresovaným do Programu transplantácie srdca, za obetavú prácu, za odbornú a náročnú starostlivosť,za podporu,  za vysoko profesionálny a zároveň mimoriadne ľudský prístup. Ďakujeme za záchranu našich životov.      

Sme si vedomí, že Vaša nemocnica nerealizuje len Program transplantácie srdca, ale zároveň poskytuje aj špičkové komplexné zdravotnícke služby kardiovaskulárnej medicíny, preto je pre nás cťou, že tento vzácny, život zachraňujúci  zákrok sme absolvovali práve u Vás.     

Ďakujem Vám za úspešné a mimoriadne progredujúce vedenie tohto špičkového pracoviska a prajeme Vám do budúcnosti veľa pracovných úspechov. Dobro sa dobrom vracia, preto aj my Vám a Vašej  nemocnici prajeme všetko len to najlepšie.


S najvyššou úctou.     

                                                    Mgr. Vlasta Pagáčová, predseda DAR ŽIVOTA, o.z.  


Pripomíname si 23.výročie 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku

(Tlačová správa)


Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., má za sebou 399 úspešných transplantácií srdca.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), Bratislava si pripomína už 23. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. MUDr. Juraj Fabián,DrSc., FESC. Pod jeho vedením vznikla v Bratislave pracovná skupina„Transplantácia srdca.“ Po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998chirurgický tím transplantoval srdce vtedy 58-ročnému príjemcovi. Pacient Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS.


Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend. V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 399 úspešných transplantácií srdca (384dospelých pacientov a 15 detí). NÚSCH, a.s., tiež prebral do dlhodobej starostlivosti 58 slovenských občanov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí, prevažne v Českej republike do roku 1998. K 31. decembru 2020 bolo na čakacej listine na transplantáciu 49 pacientov.

NÚSCH,a.s., počas pandémie COVID-19 úspešne zrealizoval 20 transplantácií srdca. V roku 2020 celkovo 25 transplantácií. Ide o najvyšší počet transplantácií srdca v porovnaní s minulými rokmi. Štyri srdcia darcov boli zo susednej Českej republiky. V roku 2021 NÚSCH, a.s., zrealizoval zatiaľ 1 transplantáciu srdca.


„Rozsah skúseností, aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Hlavným dôvodom je nedostatok darcov. Každý úspešný transplantačný program závisí od identifikácie potenciálneho darcu,“ uviedla primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC.

Počas roka 2020 bolo ohlásených 48 potenciálnych darcov srdca.

Vrámci realizácie transplantačného programu úzko spolupracujú: ·

Klinika kardiochirurgie NÚSCH, a.s., podvedením prednostu MUDr. Michala Hulmana, PhD. ·

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH,a.s., pod vedením primárky doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC·

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicínyNÚSCH, a.s., pod vedením primárky MUDr. Ingrid Olejárovej, PhD., MPH ·

Ďalšie pracoviská NÚSCH, a.s., a iné zdravotnícke zariadenia


Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan Neethling Barnard 3. decembra 1967 v Kapskom meste. Zákroku sa podrobil 55-ročný muž s ťažkým poškodením a globálnym zlyhávaním myokardu. Reakcie boli rôzne – od nadšenia až po skepsu. Bez ohľadu na to však táto úplne prvá transplantácia srdca bola veľmi silným podnetom, pre desiatky a až stovky kardiochirurgov, Christiaana Neethlinga Barnarda nasledovať.

K nim sa zaradila aj skupina lekárov II. chirurgickej KlinikyLekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením akademika,Karola Šišku. Na tomto pracovisku vykonali prvú transplantáciu srdca v bývalom,Československu, a to 9. júla 1968. Podľa dostupných údajov to bola 25.transplantácia srdca na svete vôbec.


O NÚSCH, a.s.

NÚSCH, a.s., so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou.

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., Detské kardiocentrum.

Mgr. Soňa Valášiková Hovorkyňa, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Darujte nám Vaše 2% dane

Už ste sa rozhodli komu tento rok darujete svoje 2% už odvedených daní? Ak ste sa ešte nerozhodli, alebo sa len rozhodujete, venujte  ich nám. Sme združenie pacientov a pracujeme na báze dobrovoľníctva. Máme záujem a chuť pracovať, realizovať všestranné aktivity pre pacientov pred a po transplantácii srdca, pokračovať vo vzdelávacích aktivitách na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov pre verejnosť, v šírení povedomia a pozitívnej mienky.

Každé Euro je pre nás vzácne, vážime si ho a nakladáme s ním s maximálnou rozvahou. Všetky získané prostriedky využijeme výlučne  v súlade s našimi cieľmi v prospech nás všetkých. 
Spĺňame podmienky prijímania 2% a sme registrovaní v registri NCRpo, pod číslom 1970/2020.

Ďakujeme Vám.  DAR ŽIVOTA

Naše údaje do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO

IČO: 42145848
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: DAR ŽIVOTA
Sídlo, ulica : CENTRUM I .
Súpisné číslo: 54 /129
PSČ: 01841
Obec: DUBNICA NAD VÁHOM
                 

 "ŽI VO MNE" kniha poviedok

Pätnásť ciest z bolesti a beznádeje od pätnástich vynikajúcich slovenských autoriek a autorov, to je zbierka poviedok Ži vo mne, ktorú vydal IKAR.
Kniha obsahuje skutočné príbehy reálnych ľudí – pacientov, v ktorých naozaj išlo o to najvzácnejšie – o život. Zaujímavé, pravdivé, nenásilné, krátke poviedky z pohľadu  autora. Žáner, aký doma určite nemáte.
Máte záujem?
Kolektív autorov: Ži vo mne, 200 strán, cena: 9,90 eur  www.bux.sk  www.ikar.sk

Kúpou knihy poviedok "ŽI VO MNE" podporíte aktivity na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku.  Ďakujeme .

Odporúčania pre pacienta, počas pandémie koronavírusu