Unisono

Projekt na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR


Realizátor projektu:
Občianske združenie DAR ŽIVOTA, v partnerstve so spoločnosťou FOTOLAB

Termín realizácie:  16.03.2015 – 16.09.2015

Participujúce organizácie:
OZ Transplantovaná pečeň – združuje pacientov po TX pečene
OZ Šanca pre pečeň – združuje pacientov po TX pečene
ZPPH, o.z.- združuje pacientov s PAH a pacientov poTX pľúc
SDaT – združuje dialyzovaných pacientov a pacientov po TX obličky 


Priebeh realizácie:
Fotografická súťaž, vyhlásená pre pacientov po orgánovej TX, hodnotenie fotografií, výber top fotografií, realizácia fotokalendára, jeho distribúcia a predaj.


Cieľ:
Podpora transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR

Výsledný produkt:
Fotokalendár UNISONO obsahuje 12 najkrajších fotografií od autorov - pacientov po orgánovej transplantácii, ktorí sa  prihlásili k podpore transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku, k šíreniu povedomia a pozitívnej mienky v danej oblasti. Im a tisícom ďalších  práve transplantácia životne dôležitého orgánu zachránila život a zlepšila jeho kvalitu. V súčasnosti plnohodnotne žijú a realizujú aj svoje záujmy.