ŽI VO MNE - prezentácia knihy v Košiciach

21. novembra podvečer sme v Panta Rhei, v košickom Paláci kníh, predstavili knihu ŽI VO MNE.


Označili sme ju za krásku – veľmi nežnú a trochu nenápadnú, obsahom však veľmi silnú a nezameniteľnú.
Prezentáciu poctili svojou prítomnosťou autori poviedok Silvester Lavrík, Gabika Futová a Peter Karpinský. Po prvotnom predstavení knihy dostali slovo.

Každý autor hovoril o svojej poviedke, o tom, čo predchádzalo výberu príbehu, aký dojem na nich urobilo stretnutie s aktérom príbehu.

Pozvanie na besedu prijali aj oslovení aktéri poviedok, ktorí mali možnosť  vyjadriť sa k spracovaniu príbehu do poviedky. Krátko vyjadrili aj vďaku za to, že moli  týmto spôsobom pomôcť  pri vzniku a tvorbe tejto jedinečnej publikácie.
Poďakovali aj podielnikom svojho súčasného žitia, čo umocnilo silný dojem ich prítomnosti. Poslucháči, ktorí sa prezentácie zúčastnili  boli mimoriadne pozorní a citliví. O knihu prejavili záujem a potešil ich aj podpis autorov.

Prezentácia sa niesla v priateľskej atmosfére a postupne sa zmenila na živú debatu plnú úsmevov a objatí.   

Ďakujeme PANTA RHEI a pracovníkom prevádzky v košickom Paláci kníh.
Kniha si postupne nachádza svojich čitateľov,  aj keď čísla predajnosti nenasvedčujú brutálnemu záujmu verejnosti. Tešíme sa však aj z malých úspechov, a veríme, že kniha osloví viacerých čitateľov, že prelomí obavy a po začítaní sa do riadkov , dostanú sa tieto pod kožu  čitateľa a každý jeden sa minimálne zamyslí – nad kým, alebo nad čím?  Je toho viac… stačí sa začítať.

Teší nás záujem každého jedného čitateľa. Našim cieľom je, aby sa kniha dostala k čo najväčšiemu počtu čitateľov, aby o problematike čítali, ale netajíme ani to, že za predaj každej knihy dostane OZ DAR ŽIVOTA dohodnutý percentuálny podiel z predajnej ceny, z ktorého  celá suma bude použitá na podporné aktivity transplantačného programu na Slovensku. Ďakujeme.  (VP)-