Transplantácia obličiek

Obličky

Obličky odstraňujú z tela nadbytočnú vodu a odpadové látky nepretržite, 24 hodín denne, vo forme moču.
Okrem funkcie „odstraňovania“ a „čistenia“ plnia  obličky aj iné, dôležité funkcie.
Regulujú elektrolyty, ako napríklad koncentrácie draslíka a sodíka (soľ) v tele, produkujú hormóny, ktoré pomáhajú regulovať krvný tlak, tvoria červené krvinky a udržiavajú kosti pevné.

Ak obličky začnú zlyhávať, v krvi sa začne hromadiť nadbytočná voda z tela a odpadové látky.
Tento jav je označovaný ako urémia.
U pacienta sa prejavujú najčastejšie tieto príznaky: 
- opuch rúk, tváre, nôh,
- únava,
- strata chuti do jedla

Možnosti liečby chronického zlyhávania obličiek

Chronické zlyhanie obličiek (CHZO) je stav, keď je funkcia obličiek znížená do takej miery, že obličky nie sú schopné udržovať primerané zloženie vnútorného prostredia ani za bazálnych podmienok.

CHZO možno podľa štádia (resp. závažnosti ochorenia) liečiť:
1. diétou a medikamentózne (1. a 2. štádium)
2. hemodialýzou
3. peritoneálnou dialýzou
4. transplantáciou obličky

Dialýza

mechanicky filtruje nečistoty z krvného obehu.
Dokáže nahradiť niektoré základné funkcie zdravej obličky - odvádzanie nadbytočnej vody a odstraňovanie odpadových látok z tela, ktoré sa nahromadili v krvi. Ďalšie funkcie, ako napríklad úloha, ktorú obličky zohrávajú pri tvorbe červených krviniek a zachovávaní pevnosti kostí, zabezpečujú lieky. Dialýza by mala slúžiť len ako prechodné opatrenie na preklenutie obdobia, kým bude pacient transplantovaný.

Hemodialýza

je čistenie“ krvi v mimotelovom obehu. Vykonáva sa pomocou prístroja- umelej obličky . Štandardná liečba sa vykonáva v dialyzačnom stredisku 3x týždenne s približne 4-hodinovým trvaním dialyzačnej procedúry. Liečba je však individuálne prispôsobená potrebám každého pacienta.

Peritoneálna dialýza

používa fyziologické vlastnosti vlastnej pobrušnice (peritonea). Je to liečba„vnútrotelová“, uskutočňovaná v brušnej dutine. Úlohu filtra plní pobrušnica,membrána pokrývajúca vnútorné orgány brušnej dutiny.

Všetky formy dialýzy sú úspešné a výber jednej z nich záleží väčšinou na osobnom výbere, výbere životného štýlu, ale aj na všeobecnom zdravotnom stave pacienta.Odborný lekár pacientovi vždy poradí najlepšie.

Výkon transplantácie obličky

je operačný zákrok, pri ktorom sa zdravá oblička od inej osoby (darcu) umiestni do tela príjemcu.
Transplantuje sa len jedna oblička. Na pokrytie potrieb organizmu to stačí. Transplantovaná oblička potom vykonáva prácu za zlyhanej obličky.

Prognóza pacienta po transplantácii

Kvalita života pacientov sa po úspešnej transplantácii výrazne zlepší, oproti obdobiu, keď boli dialyzovaní. Poskytuje im väčšiu slobodu, nemusia chodiť na dialýzu a obmedzovať sa diétou a dodržiavaním pitného režimu.

Miesto výkonu transplantácie obličky

Na Slovensku sa transplantácia obličky vykonáva v Bratislave, Košiciach, Martine a Banskej Bystrici.