Vedieť viac


Projekt na podporu transplantačného programu  a darcovstva orgánov v SR

Organizátor, garant realizácie projektu:  
Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Kontakt: 0907 370 011
info@darzivota.sk
www.darzivota.sk
Spoluorganizátor, odborný garant projektu :
Slovenská transplantologická spoločnosť SLS
http://www.transplant.sk

Spoluorganizátor:
Občianske združenie Transplantovaná pečeň,
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných

Cieľ projektu:
- šírenie povedomia a rozšírenie vedomostí v oblasti transplantačnej problematiky  a darcovstva orgánov na Slovensku,

- otvorenie celospoločenskej diskusie

Dôvod:
dlhodobo nepriaznivá situácia v počte orgánových transplantácií SR v rámci Európy

Termín trvania projektu: od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2019