VEDIEŤ VIAC v SOŠ v Trnave

Prečo? …komu? … s akým cieľom  sa realizujú transplantácie? Kto môže byť darcom orgánov?. Čo všetko sa dá odobrať jednému darcovi? Ako je to na Slovensku, ako je postavený zákon?


Neprišli sme mentorovať, neprišli sme presviedčať, k ničomu vás zaväzovať, ani vás násilím ovplyvňovať. Prišli sme  s informáciami, na základe ktorých si môžete utvoriť  svoj vlastný  názor a postoj k otázkam darovania orgánov“.    

Takto  začínala netradičná  hodina pre mnohých  študentov SOŠ v Trnave.  Po krátkom úvodnom slove sme študentom ukázali viacero osobností  kultúrneho, športového, ale aj politického života – nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Všetci  mali spoločné  jedno:  Absolvovali transplantáciu orgánu. 

Prečo? …komu? … s akým cieľom  sa realizujú transplantácie? Kto môže byť darcom orgánov?. Čo všetko sa dá odobrať jednému darcovi? Ako je to na Slovensku, ako je postavený zákon?

Tieto a ďalšie informácie odzneli v zaujímavej prezentácii. Zopár  príbehov, kus vlastného príbehu popisu prežívania v čase čakania na orgán, okrem toho zaujímavé  videá, dotvárajúce  obsahovo  problematiku darovania orgánov a názorovú  úroveň ľudí  žijúcich vôkol nás.  Informácie, ako žijú  ľudia po transplantácii, ako sa im mení kvalita života…, ale aj skutočnosti  ako rýchlo  môže  dôjsť k poškodeniu zdravia, apelácia  na zdravý životný štýl, upozornenia na riziká  vzniku  závažných  ochorení, ktoré  môžu viesť  až  k takému poškodeniu zdravia a ohrozeniu života, ktoré  je možné  riešiť  len transplantáciou. Mladí  ľudia  odchádzali zamyslení, mnohí  často  o tejto  téme  ešte  nepočuli, doposiaľ sa nikdy nestretli naživo s nikým, kto by mal transplantovaný orgán od cudzieho človeka.  Pre mnohých  to  boli prvé  informácie tohto  druhu. Dozvedeli sa viac. Relevantné  informácie môžu posunúť ďalej, môžu ich niekedy sami využiť  vo svojej rodine alebo  i svojom okolí. V každom prípade  majú informácie, vedia   viac a možno  im práve tieto informácie niekedy pomôžu  kvalifikovane sa rozhodnúť.

Ďakujem vedeniu SOŠ, že  nám umožnili  zrealizovať  takú  zaujímavú besedu  so študentmi. Snáď sa Vašimi hosťami staneme aj v budúcnosti. (vp)