Prevencia

Prevenciou máme možnosť predchádzať chorobám,  zraneniam a ich následkom, ale aj udržiavať optimálny stav zdravia, jeho posilňovanie a rozvoj. 

Preventívne onkologické prehliadky pacientov po transplantácii srdca
Druh vyšetrenia Vek (roky) Interval
Pľúca 1 Röntgenová snímka hrudníka*po 18 1x za 2 roky
Hrubé črevo 2 a) stolica na skryté krvácanie po 50 1x ročne
b) kolonoskopia po 50 1x za 10 rokov(pri ↑ riziku = početné polypy hrubého čreva, výskyt v rodine ap. 1x za 5 rokov)
Prsník 3mamografia40-691x za 2 roky
Prostata 4prostata špecifický antigén (PSA) + digitálne rektálne vyš > 40 po 50 a súčasne výskyte karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve podľa hladín PSA**1x za 3 roky
Krčok maternice 3gynekologické od 23*** 1x ročne
cytológia (PAP test)23-641x ročne; ak 2 roky po sebe negatívna, potom každé 3 roky
Koža 5samovyšetrovaniepo 20 1x mesačne
prezretie kože lekárom u osôb s početnými znamienkamipo 201x za 3 roky
Ústna dutina 6stomatologicképo 181x ročne

Vysvetlivky:
1 všeobecný praktický lekár; 2 gastroenterológ; 3 gynekológ; 4 urológ; 5 dermatológ; 6 stomatológ
*    pri podozrení na tumor pľúc alebo hrudnú lymfadenopatiu;
**  PSA ≤ 1 ng/ml 1x za 3 roky, PSA 1,1-2,5 ng/ml 1x za 2 roky,PSA 2,6-4,0 ng/ml 1x ročne; vyš. – vyšetrenie;
*** prípadne najneskôr 3 roky od začiatku aktívneho sexuálneho života s vaginálnym stykom;

Zdroj:
1. Zákony NR SR č. 577/2004,578/2004, 661/2007, 81/2009 a 41/2013
2. Všeobecné preventívne a vyhľadávacie postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti – Odporučený diagnostický postup pre všeobecných praktických lekárov 2011 (Bendová J, Kaňuch J - Slovenská lekárska spoločnosť,Spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská onkologická spoločnosť a Liga proti rakovine)
3. The ISHLT guidelines for thecare of heart transplant recipients 2010