Som tu

SOM TU, vďaka transplantácii

Projekt na podporu transplantačného programu a darcovsta orgánov v SR

Organizátor: DAR ŽIVOTA, občianske združenie

Popis: jednoduchý spôsob prezentácie života pacienta po orgánovej transplantácii, jeho kvality života, škály možností osobnej a pracovnej realizácie, riadneho fungovania v rodine a spoločnosti, verejného potvrdenia žtia len vďaka transplantácii orgánu od darcu. 

Predikcia:
Jednoduchou prezentáciou, emocionálne silnou, výstižnou  a nenásilnou podporiť darcovstvo orgánov.

Cieľ:
-  upriamenie pozornosti verejnosti na problematiku.darcovstva orgánov
 - podpora transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR
-  poukázanie na skutočnosť, že ľudia po transplantácii orgánu žijú plnohodnotným 
   životom, čo by bez transplantácie darovaného orgánu nebolo možné

Termín trvania : 01.05.2019 - 31.12.2021

Zapojenie do projektu: 
Pacienti po orgánovej transplantácii – srdca , pľúc, pečene, obličky

Viac o projekte: u organizátora, na adresu info@darzivota.sk

Nebuďte ľahostajní a pripojte sa k nášmu podpornému projektu.
Spolu môžeme zlomiť  nezáujem a zbúrať tabu, ktoré je s darcovstvom orgánov spojené.