Transplatnácia pečene


„Máloktorá liečba dokáže tak radikálne zvrátiť zdravotný stav a vrátiť umierajúceho človeka späť do plnohodnotného osobného a pracovného života.“                     

(MUDr.  František Hampl , Vedúci chirurg Transplantačného centra FNsP F.D.Roosevelta, o transplantácii pečene.)

Pečeň je pre život nevyhnutný orgán, pretože je ústredným miestom procesov látkovej premeny a je najväčšou žľazou v našom tele. Jej prostredníctvom sa z tela o straňujú pre telo jedovaté a odpadové látky, vytvára dôležité zložky krvi,slúži aj ako zásobáreň rôznych potrebných látok. Má v tele nenahraditeľnú funkciu.

Pečeňové zlyhanie

Stav, v ktorom už pečeň nie je schopná plniť svoje funkcie. K tomu dochádza zvyčajne v dôsledku poškodzovania pečeňového tkaniva pri infekčnom ochorení, alebo škodlivými látkami, najčastejšie alkoholom. Aj pomerne malá časť pečene je schopná sama zvládať všetku potrebnú prácu, a preto sa jej nedostatočnosť prejaví až pri väčšom rozsahu poškodenia. K vzniku zlyhania pečene môže dôjsť náhle, teda akútne alebo môže vznikať dlhšiu dobu,a potom ho nazývame zlyhaním chronickým. Nástup prejavov u chronického zlyhávania trvá dlhšie ako 6 mesiacov. Príčinou zlyhania akútneho je obvykle zápal vírusového pôvodu, tzv. hepatitída alebo poškodenie pečene jedovatou látkou, ako sú otravy liekmi. Chronické zlyhanie pečene vzniká predovšetkým na podklade cirhózy pečene.

Cirhóza je najnebezpečnejším ochorením pečene. Má množstvo príčin vrátane vírusových hepatíd B alebo C, nadmerného užívania alkoholických nápojov, ale aj nealkoholových tukových chorôb pečene, metabolických porúch a iné.

Prejavy zlyhania pečene

Zlyhanie pečene vedie k narušeniu vnútornej rovnováhy organizmu,rozvratu metabolizmu, poruchám zrážanlivosti krvi a ďalším chorobným stavom.

Pre stanovenie diagnózy akútneho zlyhania je rozhodujúca práve prítomnosť poruchy zrážanlivosti a poškodenie funkcie mozgu, tzv. encefalopatia,vznikajúca u chorých bez cirhózy. Výskyt encefalopatie je zároveň ukazovateľom poklesu pečeňových funkcií pod kritickú hranicu. Rozhodujúcim ukazovateľom prítomnosti akútneho zlyhania pečene je predovšetkým porucha vedomia. Prejavy poškodenia pečene pred samotným vznikom zlyhania pritom nepoukazujú jednoznačne na možnosť vzniku tohto stavu. Postihnutý jedinec sa cíti slabý, objavujú sa bolesti brucha, nevoľnosť či žltačka. Chronické zlyhanie má postupný nástup, má však rovnaké dôsledky ako akútne zlyhanie.

Medzi najzávažnejšie komplikácie zlyhania pečene patrí opuch mozgu, výrazne zvýšená náchylnosť k infekciám, krvácavé stavy, zlyhávanie obličiek, pľúc i srdca a ďalšie.

Transplantácia pečene

Patrí medzi veľmi zložité, medicínsky najťažšie operácie. Funkciu pečene nemožno doteraz nijako nahradiť, preto je u niektorých vážnych ochorení pečene nevyhnutná. Pristupuje sa k nej v situácii, keď dôjde k zlyhaniu pečene, ktoré už nemožno uspokojivo upraviť iným spôsobom liečby.

Indikácie a kontraindikácie transplantácie pečene

Medzi indikácie k výkonu patrí napr. konečné štádium niektorých dlhodobo prebiehajúcich pečeňových ochorení závažne ovplyvňujúcich ich funkciu, náhle vzniknuté zlyhanie na podklade odumierania pečeňových buniek, úrazy a nádory.

Kontraindikácií je pomerne veľké množstvo, najčastejšie sú to:
- závažné srdcové ochorenia
- postihujúce väčšie množstvo orgánov
- nedávne komplikácie spôsobené zvýšenou zrážanlivosťou krvi
- sepsa
- alkoholová či drogová závislosť
- nespolupracujúci chorý

Výkon transplantácie pečene

Pečeň pre transplantáciu sa získava od darcu, s preukázanou mozgovou smrťou.
Darca musí byť zhodný s príjemcom v hlavných krvných skupinách, teda v systéme A, B, 0.
Tiež hmotnostný rozdiel týchto osôb by nemal byť väčší ako 1/5.

V dnešnej dobe sa vykonáva transplantácia ortotopická, pri ktorej je vyňatá pečeň  z brucha chorého a je nahradená orgánom od darcu. Ten je umiestnený na rovnaké miesto, na ktorom sa nachádzala pečeň pôvodná a sú na seba postupne napojené všetky cievy a žlčovody, ktoré boli z pečene predchádzajúcej odpojené. Pacient je počas celej operácie v stave narkózy. Priebeh zákroku musí byť pomerne rýchly, pretože pečeň nemôže byť mimo tela dlhšie ako 6 - 9 hodín.

Pooperačný stav pacienta je sledovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde je mu nasadená náležitá liečba, ktorú pacient užíva doživotne. 

Ide o tzv. imunosupresíva. Tie majú za úlohu potláčať obranyschopnosť tela, aby nedošlo k rejekcii štepu (rozpoznaniu nového orgánu ako cudzieho tkaniva a následnému zničeniu bunkami imunitného systému).

Prognóza transplantácie pečene

Úspešná transplantácia pečene významné zlepšuje kvalitu života chorého a pre pacienta je šancou na dlhodobé prežitie.

Miesto výkonu transplantácie pečene

Prvá úspešná transplantácia pečene bola v SR vykonaná v roku 1997, v Banskej Bystrici.
V súčasnosti sa transplantácia pečene v Slovenskej republike vykonáva v Banskej Bystrici a v Bratislave.