VEDIEŤ VIAC o darcovstve a transplantácii orgánov

Atumsandip ecte -demo-

Termín: 3. 5. 2017
Čas: 13.00 – 14.50
Miesto: Poslucháreň CH1-1
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
Program: …

Tak znela oficiálna pozvánka, ktorou OZ DAR ŽIVOTA a Slovenská transplantologická spoločnosť, v spolupráci so spoločnosťou dialyzovaných a transplantovaných, pozýval  študentov a zamestnancov Prírodovedeckej fakulty, UK v   v Bratislave na zaujímavé  podujatie s netradičným obsahom. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu VEDIEŤ VIAC, ktorý je aktívny od marca roku 2016.
Program bol rozdelený do dvoch blokov.

Prvý blok uviedol prítomných poslucháčov do problematiky  darcovstva orgánov na Slovensku. O tom, kto môže byť darcom orgánov, ako je legislatívne upravená uvedená problematika, ako je to v skutočnosti od označenia darcu až po odobratie orgánov, hovorila prezidentka STS, odborníčka z oblasti nefrológie a transplantácie obličky,   MUDr.  Zuzana Žilinská, PhD., MHA. Okrem uvedeného poukázala na závažnosť  a zložitosť  problematiky, na kampane, ktoré sa v SR realizujú na podporu transplantačného a darcovského programu, na skutočnosť stále nízkeho počtu darcov orgánov v SR. 

Následne si slovo zobrala  odborníčka z oblasti kardiológie a transplantácie srdca,  primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, MUDr.  Eva Goncalvesová, CSc, FESC,  na tému Zachránený život. Hovorila o príjemcoch orgánov, o ľuďoch, pre ktorých bola transplantácia jediným a posledným riešením , ktorí by bez transplantácie  zomreli. Hovorila konkrétne príbehy neznámych ľudí, ktorí boli v poslednom štádiu zlyhávania srdca a ich život smeroval ku koncu. Transplantácia im zachránila život, ale aj výrazne zmenila jeho kvalitu. Títo ľudia v súčasnosti  žijú. Mnohí ešte študujú, mnohí pracujú, športujú…. vrátili sa do plnohodnotného života. Apelovala na prítomných, aby sa zamysleli nad uvedenou problematikou a šírili ju ďalej, aby o darcovstve orgánov hovorili nielen doma, ale aj so svojimi spolužiakmi, priateľmi…aby si urobili v danej oblasti vlastný názor a vyjadrili ho pred svojimi blízkymi.

Do diskusie, ktorá nasledovala po ukončení týchto dvoch blokov , nebolo potrebné poslucháčov nabádať. Otázky smerovali k odborníčkam z transplantačnej oblasti, ale aj k pacientkam po transplantácii srdca a obličiek. 

V závere boli vylosovaní piati diskutéri, ktorí dostali  drobné vecné darčeky. Všetci ostatní boli odmenení malým , krásnym odznačikom, s nenápadným, ale o to silnejším odkazom: „Darované orgány zachraňujú životy“.

Ďakujeme  vedeniu Prírodovedeckej fakulty za to, že nám umožnili zrealizovať  toto podujatie a taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili. VP