Spolupráca

Spolupracujeme so Slovenskou transplantologickou spoločnosťou

STS je dobrovoľnou odbornou a vedeckou spoločnosťou a je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. STS sa podieľa na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami.
So STS úzko spolupracujeme v kampani  SEDEM ŽIVOTOV a iných podporných aktivitách transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR.
Viac o STS: https://www.transplant.sk

Spolek Markéta,z.s.

Spolupracujeme s českým spolkom  Markéta, z.s., ktorý združuje pacientov po transplantácii srdca, rodinných príslušníkov, lekárov. Ide o pacientov, ktorí boli transplantovaní v  Centre kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie v Brne https://www.spolekmarketa.cz
a so spoločnosťou pacientov po transplantácii srdca a pľúc vo Viedni
Máme za cieľ výmenu skúseností, poznatkov, zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života pacientov, ako aj získanie poznatkov o aktivitách pacientskych organizácií, predovšetkým vo vzťahu k pacientom, ale aj realizácii edukačných a podporných aktivít v oblasti transplantológie a darcovstva orgánov, pre širokú verejnosť.

Spolupráca so združeniami pacientov pred a po orgánovej transplantácii

Sme samostatné právne subjekty, každá organizácia má vlastné stanovy, ciele, aktivity. Spája nás záujem podporovať transplantačný program, šíriť osvetu, prezentovať dôležitosť darcovstva orgánov, bez ktorých by nebolo možné realizovať život zachraňujúce transplantácie.
Našimi skvelými partnermi, s ktorými spolupracujeme v záujme dosiahnutie spoločného cieľa sú:
Občianske združenie Transplantovaná pečeň http://oztp.sk/
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou http://www.phaslovakia.org
Združenie transplantovaných a dialyzovaných  https://sdat.sk
Šanca pre pečeň, občianske združenie http://www.sancaprepecen.eu