DAR ŽIVOTA a projekt ŽIVOT NIE JE ZEBRA

Projekt "Život nie je zebra", zorganizovala  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Občianske združenie DAR ŽIVOTA sa do neho aktívne zapojilo.


Názov projektu organizátori  vybrali  príznačne k problematike – „lebo život nie je ani zďaleka čiernobiely, a je potrebné pomáhať tam, kam ešte žiara farieb nedosiahla“. Projekt odštartoval  30. apríla 2015 vernisážou výstavy  neziskových organizácií na Okresnom úrade v Trenčíne  a pokračoval celých ďalších štrnásť dní.

Návštevníci z radov širokej aj odbornej verejnosti sa mali možnosť zoznámiť s aktívne činnými organizáciami v Trenčianskom kraji, ich prioritnými cieľmi a aktivitami. Znakom projektu bola pestrofarebná zebra, teda nie klasická Zebra čiernobiela, pretože ani život  nikoho z nás  nie je iba dvojfarebný. Projekt bol spojený nielen s výstavou, ale aj s celou radou workshopov a sprievodných akcií  pre laickú aj  odbornú verejnosť. Neziskové organizácie regiónu dostali jedinečnú príležitosť predstaviť svoju činnosť širokej verejnosti a tým poukázať na dôležitosť neziskového sektora v našej spoločnosti.

Išlo o cezhraničný projekt , v spolupráci s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, takže o existencii a aktivitách našej, ale aj ostatných organizácií sa mohli dozvedieť aj za hranicami, v susediacom Zlínskom kraji.

OZ DAR ŽIVOTA sa v projekte prezentovalo svojimi aktivitami pre pacientov po transplantácii srdca, ale aj verejnoprospešnými aktivitami na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov, v zmysle sloganu: „ O transplantáciách a darcovstve orgánov sa hovorí málo,hovorme o nich viac“ .  Ďakujeme organizátorom  za možnosť prezentácie, blahoželáme k zdarnému priebehu a tešíme sa na ďalší ročník. (VP)