Jeden darca...diskusné fórum na SZU v Bratislave

…to bol,  názov diskusného fóra, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2016 na pôde Slovenskej zdravotníckej  univerzity v Bratislave, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC.


Prítomní poslucháči si vypočuli  zaujímavé prednášky z úst popredných lekárov z oblasti transplantológie, ale aj samotných pacientov, ktorí úspešne transplantáciu životne dôležitého ľudského orgánu absolvovali. Mnohí poslucháči sa takto po prvýkrát stretli s témou, o ktorej sa v spoločnosti „veľa vie“, ale málo sa o nej hovorí. Dozvedeli sa o tom, ako to s darcovstvom v skutočnosti je, kto môže byť darca orgánu,  ako sú chránené jeho práva, kto môže byť príjemca, o prísnej legislatíve a jej praktickom využití , ale aj o aktivitách a kampaniach,  ktoré sa realizujú na Slovensku, v rámci edukácie verejnosti, na zvyšovanie povedomia  a šírenie pozitívnej mienky n danej oblasti. (MUDr. Martin Chrastina, PhD. a MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.)

So svojimi prezentáciami vystúpili aj samotní pacienti, ktorí  transplantáciu dôležitého ľudského orgánu absolvovali. Snažili sa o maximálnu autenticitu. Neprišli presviedčať, nechceli záväzky, žiadne sľuby…. chceli len podať informácie. Sú presvedčení, že je  dôležité vedieť viac aj o tejto téme, ktorá v spoločnosti rezonuje, o téme, ktorá sa týka každého z nás. Požiadali poslucháčov, aby si informácie , ktoré sa dozvedia, nenechávali pre seba, aby  ich šírili ďalej, do svojho okolia, k svojim  rodinám…

Po úvodnom bloku prezentácií prišli na rad otázky poslucháčov. Diskusia bola pestrá, padali najrozličnejšie otázky a odpovedí sa dočkali všetci. Podujatie malo veľmi dobrý ohlas.
Ďakujeme SZU v Bratislave a všetkým, ktorí spolupracovali na realizácii tohto podujatia, ale aj  všetkým tým, ktorí sa podujatia aktívne  zúčastnili. (VP)