Deň spolupatričnosti

"Záleží nám na pacientoch",  to je slogan spol. NOVARTIS Slovakia, ktorá  v posledný  májový  piatok  zorganizovala už tradičný deň spolupatričnosti.


Zástupcovia spoločnosti dobrovoľnícky vykonávali množstvo aktivít a okrem iného aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave.

Za OZ DAR ŽIVOTA  sa k aktivite pripojili dvaja zástupcovia, ktorí  priložili ruku k dielu a s veľkou  radosťou  sa začlenili  do aktivít  pre NUSCH, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie komfortu  hospitalizovaných pacientov .Predsedníčka OZ  vyjadrila vďaku Novartisu, že aj týmto spôsobom pomáha  pacientom, ktorí  trávia čas v nemocnici.

Vyjadrila  svoje pocity ako pacientka, ktorá v tejto nemocnici bola v minulosti opakovane hospitalizovaná. V súčasnosti  aj vďaka lekárom, sestrám a ostatnému personálu, je zdravotne natoľko v poriadku, že môže aktívne participovať na tejto zmysluplnej aktivite. Povedala: „Som Tu, vďaka transplantácii srdca a je mi obrovskou cťou potešením podielať sa na tomto zaujímavom a prínosnom projekte Je to pomoc nielen tejto nemocnici, ale hlavne pacientom. Skultúrnenie prostredia vo forme darovaného zariadenia do oddychových zón  vytypovaných oddelení, pre pacientov, ale aj darovanie jednorázových balíčkov pre urgentne prijatých pacientov je záslužný akt. Som šťastná, že spolu s mojim kolegom môžeme byť pri tom.“
Bol to krásny deň. Ďakujeme zaň. (VP)