Eticko -právne aspekty transplantácií a darcovstva orgánov v SR

Diskusný seminár sa uskutočnil 27. 9. 2016 na pôde FF UMB v Banskej Bystrici, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC.


Lekári z transplantačných centier v Banskej Bystrici a Martine, objasnili študentom FF, katedry etiky a aplikovanej etiky  problematiku, ktorá je stále na Slovensku málo diskutovaná.
Následne pacienti po orgánovej transplantácii priblížili pohľad strany čakateľa a následného príjemcu.


V diskusii odpovedali prítomní hostia na otázky študentov a zástupcov univerzity.  Podujatie malo veľmi zaujímavý  rámec a vyhradený čas podujatia prešiel  veľmi rýchlo. Organizátori podujatia  vyzývali študentov, aby sa o získané informácie podelili so svojimi priateľmi, so svojimi rodinami, aby sa aj oni zapojili do celoslovenskej diskusie,  ktorá je v oblasti danej problematiky viac ako potrebná. Týka sa totiž nás všetkých.
Ďakujeme prítomným účastníkom za aktívnu účasť a vedeniu FF UMB za umožnenie  edukačné podujatie vykonať.  (VP)