EU BA hostila diskusné fórum

"Jeden darca – sedem životov"   – to bol názov diskusného fóra, s ktorým zavítali, 29.11.2016,  predstavitelia Slovenskej transplantologickej spoločnosti a združení pacientov po orgánových transplantáciách na Obchodnú fakultu  Ekonomickej univerzity v Bratislave.


 V rámci projektu VEDIEŤ VIAC, predstavili problematiku darcovstva orgánov a objasnili podstatu a význam tohto verejného fóra. 

Téma, ktorá je zaujímavá z viacerých pohľadov a môže byť poňatá nielen z ľudského hľadiska, kedy je prvoradý aspekt záchrany ľudských životov,môže byť poňatá aj z hľadiska ekonomického, marketingového, či manažérskeho… zaujala mladých ľudí a vyvolala rad otázok.  

Cieľom podujatia bolo objasnenie problematiky, informovanosť a zvýšenie povedomia.     

MUDr.  Zuzana Žilinská, PhD. veľmi stručne, ale pútavo pohovorila o  darcovstve orgánov  o legislatíve nielen z teoretického hľadiska, ale aj zo skúseností v praxi.

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc . predstavila  druhú stranu – čakateľov na orgány, ktorí by bez darovaného orgánu nemohli ďalej žiť. Na podklade skutočných príbehov pacientov upozornila na mimoriadny význam darcovstva orgánov, ale taktiež na nevyhnutnosť osvety a ďalšieho šírenia povedomia verejnosti v daných otázkach.
Po premietnutí krátkeho videospotu o názorovej úrovni verejnosti na darovanie orgánov sa rozprúdila pestrá diskusia. 

Študenti sa veľmi aktívne zapojili do diskusie, pokladali množstvo otázok nielen lekárom, ale aj samotným pacientom po orgánových transplantáciách, ktorí sa podujatia zúčastnili. Rozvinula sa živá diskusia, ktorá by určite pokračovala, pokiaľ by bol dispozícii dlhší  časový priestor. Aktívni študenti boli zapojení do zlosovania a výhercovia boli odmenení malým darčekom. Niektorí sa potešili z USB kľúča, iní z CD Simony Martausovej, z dobrej knižky alebo poukážky na nákup cewe fotoknihy. Boli to len drobné vecné ceny.

Všetci zúčastnení si však odniesli nové informácie a už dnes vedia viac. Majú možnosť informácie vyhodnotiť, šíriť ich ďalej,  posúvať svojim blízkym, môžu o téme diskutovať a raz sa môžu zodpovednejšie a kvalifikovanejšie rozhodnúť.
To bol naozaj  hlavný cieľ organizátora.    

Ďakujeme predstaviteľom  Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, za aktívnu spoluprácu a umožnenie realizácie podujatia. Ďakujeme aj študentom, za ich čas a pozornosť,  ktoré nám venovali. Veríme, že slová padli na úrodnú pôdu, že sa úspešne zakorenia a časom z nich vyrastie bohatá úroda. (VP)