Vzdelávanie a relax v Piešťanoch

Dve charakteristické indície prvého pobytového stretnutia členov OZ DAR ŽIVOTA v tomto roku, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1. a 2. júna 2013v hoteli MÁJ v Piešťanoch. 
Bolo to stretnutie milé, poučné a zábavné zároveň.

V prvom rade bolo najlepšie to, že sme sa opäť stretli – v dobrej nálade, pohode a tešili sa zo vzájomnej prítomnosti. V priebehu víkendu sme si vypočuli zaujímavé prednášky. Hneď prvou bola pútavá prednáška zástupkyne spoločnosti SPIRIG  o prevencii a ochrane pokožky pred škodlivými slnečnými  lúčmi,osobite v spojení s imunosupresívnou liečbou. Informácie „šité“ na našu mieru. Výsledky výskumov u pacientov po orgánových transplantáciách.Fakt dobré. Pre udržanie zlepšenej kvality života, skutočne užitočné informácie.
Odzneli prednášky, ale aj praktické ukážky z cyklu „Vplyv komunikácie na kvalitu života“. Možno si poviete: „...smiešne“ – ale len dovtedy, pokiaľ sa na takejto prednáške neocitnete. Komunikácia je pre každého bežná záležitosť, ale o tom, čo všetko sa dá urobiť inak, ako rýchlo môžeme niečo pokaziť, ako riešiť konfliktnú situáciu, vyvarovať sa najčastejších chýb...celkom poučné veci a z času načas by si ich mal vypočuť každý. Bolo to veselé a poučné. „Riešili“ sme konfliktné situácie, prehrávali sme si situácie zo života, kontakt s lekárom, sestrou, asertívne správanie, agresivitu,prakticky sme  predvádzali jednotlivé role. Sami sme boli hercami a aktérmi situácií, v réžii psychologičky PhDr. Nôtovej. Taktiež výborné bolo aj relaxačné cvičenie. Nie,nebol to nudný víkend, pretože okrem toho, že sme sedeli na prednáškach,sme si program krásne spestrili.

Navštívili sme krásne kúpeľné mesto Piešťany. Najskôr sme sa o ňom dozvedeli z prednášky našej milej sprievodkyne Lenky a následne sme si pozreli  jeho najzaujímavejšie,najkrajšie a najznámejšie miesta. V kúpeľnom meste sa práve v tento deň otvárala kúpeľná sezóna, takže sme si mohli pozrieť aj remeselný trh a časť kultúrnych podujatí, ktorých bol tento deň v Piešťanoch plný. Večer sme zakončili príjemným posedením pri živej hudbe.Všetci sme sa dobre zabávali a po prvýkrát sme na stretnutí aj tancovali.  
Návšteva mesta a večerná zábava neboli striktne organizované. Prítomní si mali možnosť  vybrať z viacerých možností od bicyklovania, cez pešiu chôdzu s palicami nordic walking, plávanie v hotelovom bazéne,  až... po ničnerobenie. Každý si vybral to, čo mu vyhovovalo.

Stretnutie sme zakončili informáciami, správami, plánmi , návrhmi a diskusiou o doterajšej a budúcej  činnosti združenia.  

Zo stretnutia sme odchádzali s príjemným pocitom že sme sa opäť  stretli, že sme sa opäť niečo nové dozvedeli,trochu sme zrelaxovali a, že plánované budúce stretnutie bude určite rovnako,ak nie viac, príjemné. Členka OZ DAR ŽIVOTA