200 zachránených životov

Už 14 rokov sa na Slovensku, priamo v Bratislave, uskutočňujú transplantácie srdca a práve na sklonku  roku 2012 sa uskutočnila v poradí už dvestá.

Pri príležitosti 200. transplantácie srdca sa13. novembra v Hoteli Bôrik zišlo na jednom mieste niekoľko výnimočných osôb. Tlačovej konferencie sa zúčastnili pracovníci Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb, a.s v Bratislave.Tlačovú konferenciu uviedol Ing. Mongi Msolly,MBA,  generálny riaditeľ NÚSCH. Doc.  MUDr.Eva Gonsalvesová,PhD.,  primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca prezentovala vývoj  transplantácie  srdca v SR. MUDr. Michal Hulman,PhD., primár oddelenia srdcovej chirurgie a MUDr. Ingrid Olejárová, primárka oddelenia anesteziológiea intenzívnej medicíny odpovedali na otázky novinárov.  Záver tlačovky bol venovaný predsedníčke  OZ DAR ŽIVOTA,ktorá uviedla ciele a priania občianskeho združenia. Medzi pozvanými boli aj bývalí pacienti, ktorých neskôr čakal program obsahujúci niekoľko prednášok.


Silný čakateľ čaká na veľkého darcu   

 Celý proces transplantácie srdca má niekoľko krokov, ktoré musí každý pacient absolvovať. Na začiatku prechádzajú vyšetreniami a musia spĺňať niekoľko podmienok. Na základe nich sú zapísaní na čakaciu listinu.  Doba čakania je rôzna a každý pacient to prežíva inak.

,, Pre mňa bola najhoršia myšlienka, či to vydržím, či budem mať silu čakať na môjho darcu.’’, vyjadrila sa tridsiatnička Martina.

,, Bol som mladý 21 ročný chalan a mal som si predstaviť, že môj život je na konci? Bolo to ťažké, ale vždy som sa snažil pozitívne myslieť a veriť, že aj ja raz budem mať možnosť vybudovať si vlastnú rodinu.¨ , reagoval mladý 24 ročný Pavel.

V súčasnosti je na Slovensku 19 čakateľov, ktorí čakajú na svojho darcu. Keď príde tá dlho očakávaná chvíľa prebieha to veľmi rýchlo, keďže srdce po odobratí z tela darcu je použiteľné do štyroch hodín. Je  to  precízne prepojený  manažment úkonov ktorý zahŕňa  odber  orgánu a jeho  doručenie do cieľa, prevoz  budúceho príjemcu srdca do Bratislavy, jeho príjem, predoperačná príprava a samotná transplantácia srdca. Tou  sa však nič  nekončí, nasleduje intenzívna pooperačná starostlivosť, rehabilitácia, kontrolné  vyšetrenia,  prvé návštevy rodiny a modlenie sa, že všetko dopadne naozaj dobre.

Nové srdce, nový život?  
Transplantácia  srdca vrátila nevyliečiteľne chorých pacientov späť do života. Ich  životy sa kvalitatívne  výrazne  zlepšili.  Priniesli však aj negatívne  stránky v podobe pooperačných reakcií, každodenného užívania niekoľkých druhov liekov až dokonca života a v neposlednom rade hrozba  ochorenia z dôvodu trvalo  potlačenej imunity. Napriek tomu, ich životaschopnosť,chuť a sila ísť ďalej, je na úrovni zdravého človeka. Veľká pokora a vďaka voči svojmu darcovi, prevláda takmer v každom pacientovi.

,, Pred operáciou som mal problém vyjsť pár krokov po schodoch, bolo to veľmi namáhavé.Teraz nemám problém zdolať menšie kopce či zúčastniť sa krátkej turistiky. Keď je krajšie počasie miesto auta vytiahnem bicykel a pomaly zájdem aj do roboty. Nedá sa porovnať môj súčasný výkon s tým, aký som mal pred operáciou, čiže takmer žiadny. Do konca života budem vďačný svojmu darcovia jeho rodine, za každý možný prežitý deň¨, priznal sa nám päťdesiatnik Vladimír. 

Foto: M.Ivanová, Pacienti po transplantácii srdcaFoto: M.Ivanová, Pacienti po transplantácii srdca

DAR ŽIVOTA, občianske združenie  
Pacientska organizácia s veľkým srdcom.Toto združenie spája pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Navzájom si pomáhajú, stretávajú sa,  komunikujú spolu a hlavne realizujú rôzne športové, spoločenské a edukačné aktivity. V spoločnosti verejne prezentujú význam transplantácií, ktoré zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu života. Ich cieľom je vzájomná pomoc, podpora transplantačného a darcovského programu.Členmi združenia sú práve tí ľudia, ktorým bola poskytnutá druhá šanca na život. Sú z celého Slovenska mladí i starší, páni a dámy,pretože žiadna choroba si vopred nevyberá koho postihne, či podľa pohlavia alebo veku. Zúčastnili sa už niekoľkých akcií na Slovensku no prešli aj za hranice republiky. V tomto roku navštívili našich susedov v Rakúsku priamo vo Viedni, kde sa stretli s partnerskou organizáciou.Vzájomne si vymenili  skúsenosti, poznatky, nadviazali spoluprácu.   

Zoznámili sa aj s pamiatkami nášho hlavného mesta – Bratislavou, podnikli turistické  akcie a  naposledy zaspomínali na zvyky a tradície v malebnej obci Terchová.Každý z týchto ľudí je výnimočný a má svoj vlastný príbeh, no jedno majú spoločné. Dostali výnimočný dar, za  ktorý sú vďační svojim  darcom, lekárom,zdravotným sestrám, všetkým tým, ktorí sa na transplantačnom procese podieľajú a samozrejme, aj svojim rodinám.

Autor:Marianna Ivanová