Nezabudnuteľné stretnutie v SND

4.marca 2014 sa priestoroch  Slovenského  národného  divadla v Bratislave uskutočnilo zaujímavé  stretnutie. Nieslo sa v znamení života. Života tých, ktorí dostali druhú šancu na svoj život. Za svoj život ďakujú funkčnému  transplantačnému programu  na Slovensku a darcom, ktorí im  darovali po smrti svoje orgány.


Podpora transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR, to bol cieľ stretnutiaodborníkov z oblasti transplantológie, medicíny, zástupcov zdravotných poisťovní, ale aj pacientov a ich rodinných príslušníkov, či sympatizantov.

Hlavným organizátorom podujatia bolo OZ DAR ŽIVOTA, ktoré v úzkej spolupráci s OZ Transplantovaná pečeň, Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z., OZ Šanca pre pečeň a Spoločnosťou transplantovaných a dialyzovaných,  pripravilo podujatie v rámci vlastného projektu na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR.


Odborná časť sa niesla v znamení najvyššej profesionality. Otvoril ju zástupca MZSR, generálny riaditeľ sekcie zdravia MUDr. Mário Mikloši, PhD.  Vysoko hodnotné , odborné a mimoriadne zaujímavé  prednášky predstavili  aj  MUDr. Daniel Kuba PhD., riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie, MUDr. Martin Chrastina, koordinátor odberového centra,  MUDr. Eva Lacková , PhD.,prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti a doc. MUDr. EvaGoncalvesová, CSc.FESC , odborníčka  na orgánové transplantácie , primárka oddelenia zlyhania a transplantácie srdca, NÚSCH a .s. Bratislava.

Druhá časť podujatia sa niesla v mierne odľahčenej atmosfére , kedy pacientske organizácie predstavovali  projekt  na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR, vytvorený z vlastnej iniciatívy, s cieľom pomôcť iným, prostredníctvom šírenia pozitívnej mienky o transplantáciach a darcovstve orgánov na Slovensku.

Organizátori predstavili svoje združenia, jednotlivé atribúty a ciele projektu. Jeho základ postavili na  fotografii. V prvej etape vyhlásili fotografickú súťaž pre pacientov po orgánovej transplantácii a pre pacientov čakajúcich na transplantáciu (ev. žijúcich so závažným ochorením), pod názvom „Krása okamihu“.

V druhej etape, ktorá sa začala týmto dňom,  realizujú fotografické výstavy z víťazných fotografií.
Fotografická výstava má nielen kultúrno – umelecký aspekt, ale má aj význam celospoločenský. Má svoje poslanie, necháva odkaz.Transplantácie zachraňujú ľudské životy.

O transplantáciach a darcovstve orgánov sa hovorí málo. Hovorme o nich viac.
Zamyslime sa nad týmto moderným a častokrát jediným možným spôsobom  liečby. Zamyslime sa nad nesmiernym významom darcovstva orgánov. Prečo to organizátori robia? Chcú poúčať, chcú mentorovať?  Určite nie. Sú to ľudia, ktorí ochorením prešli, mnohým práve transplantácia orgánu od darcu, zachránila život. Ich vďaka je nekonečná.  Mnohí pacienti sa však transplantácie nedočkali.  Darcov je málo, odberová aktivita na Slovensku stagnuje. Neprajú si smrť iného, ale túžia, aby tí čo odišli zo sveta živých pomohli tým, ktorí na pomoc čakajú... aby im nechali svoje orgány tu,  na Zemi a nebrali si ich do Neba. Svojimi aktivitami chcú prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti a vyzvať k zamysleniu sa nad danou problematikou. Vystúpili zo svojej anonymity a verejne prezentujú podporu darcovstva orgánov po smrti, ako aj program živých darcov.

Bolo to prvé stretnutie svojho druhu. Veríme, že vypovedané slová , pocity a dojmy zostanú nezabudnuté, a dostanú sa aj na verejnosť. Takýchto podujatí  bude určite viac. Už dnes sa tešíme na nasledujúce. Na projekte sa partnersky podieľali Slovenské národné divadlo, spoločnosť NOVARTIS Slovakia, spoločnosť FOTOLAB, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Roche Slovensko. Pomohli aj mnohí zo zúčastnených na odbornom seminári -či už vo forme vykonania odbornej prednášky, ale aj poskytnutia poradenstva,usmernenia, vyjadrenia podpory.  Za každú pomoc pre tento projekt organizátori srdečne ďakujú. VP