Sedem životov na UK v Bratislave

23. novembra 2016  sa uskutočnilo diskusné fórum o  transplantáciách a darcovstve orgánov na pôde Univerzity Komenského, v aule Farmaceutickej fakulty.


Univerzita Komenského  vytvorila pre svojich študentov výborný priestor pre aktívnu účasť  a diskusiu.
Organizátori predstavili problematiku pútavými prednáškami a zaujímavými videospotmi, ale aj autentickými výpoveďami pacientov po orgánovej transplantácii.

Prítomní študenti  boli  vnímaví poslucháči a skvelí diskutujúci. Zaujímalo ich množstvo otázok týkajúcich sa darcovstva, transplantácií, ale aj odberového manažmentu, ale aj otázky eticko -právne.

Na otázky študentov odpovedal koordinátor TC z Bratislavy, MUDr. Martin Charstina, PhD. , MUDr. Zuzana Žilinská, prezidentka STS a taktiež odborníčka na kardiológiu a transplantáciu srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, ako aj pacientky po transplantácii srdca a obličiek. 
Diskusia bola veľmi živá a pre obidve strany mimoriadne zaujímavá.

Ďakujeme predstaviteľom UK za príležitosť vykonať podujatie na univerzitnej pôde. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spolupracovali na realizácii tohto podujatia, ale aj všetkým tým, ktorí sa podujatia zúčastnili. (VP)