Očkovanie pacientov s imunosupresívami


Očkovanie pacientov  s imunosupresívami

vybraté z článku https://www.procare.sk/co-treba-vediet-o-ockovani-proti-covid-19/
MUDr. Katarína Varechová,  ambulancia všeobecného lekára Nemocnice Svet zdravia Michalovce


Očkovanie pacientov s imunosupresívami?

Vzhľadom na množstvo otázok najmä ohľadom očkovania u pacientov užívajúcich imunosupresíva (lieky, ktoré potláčajú imunitné reakcie) vydala Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS k očkovaniu svoje stanovisko, v ktorom sa o.i. uvádza:
Základné princípy očkovania mRNA vakcínou u pacientov s chronickými chorobami:
Pacienta očkujeme počas stabilnej fázy ochorenia, pri dobrej klinickej kompenzácii.
Neočkujeme počas akútnej exacerbácie (vzplanutí, zhoršení) základného ochorenia, respektíve krátko po nej (v závislosti od typu ochorenia od 2 – 6 týždňov po exacerbácii).
Pacienta po očkovaní treba sledovať cca 30 minút.
Keďže mRNA vakcína je neživá vakcína, nemá zásadné obmedzenia ani kontraindikácie pre očkovanie chronicky chorých pacientov s imunointervenčnou liečbou alebo bez nej.

Chronická imunosupresívna liečba môže skôr viesť k zníženej účinnosti očkovania ako k jeho nežiaducim účinkom.
Pacienti liečení imunosupresívnou liečbou a trpiaci na rôzne formy autoimunitných ochorení majú mierne zvýšené riziko komplikovaného priebehu ochorenia Covid-19.

Ak pacient užíva biologickú liečbu aplikovanú parenterálne (injekčne), štandardne je vhodné dodržať interval aspoň sedem dní pred a po očkovaní za účelom rozlíšenia prípadných vedľajších reakcií.
Očkovanie nie je kontraindikované napríklad ani u pacientov liečených pre HIV, či HCV,“ dodáva lekárka. Ak pacient nemôže byť očkovaný alebo má neistú postvakcinačnú ochranu, možno zvoliť tzv. cocoon stratégiu, teda očkovať jeho blízke osoby (napr. v domácnosti).„Pri očkovaní proti Covid-19 mRNA vakcínou v tejto skupine pacientov postupujeme vysoko individualizovane s vyhodnotením pomeru prínosu a rizík,“ konštatuje lekárka v súlade so stanoviskom odbornej spoločnosti.

Treba tiež podotknúť, že ak chronická imunosupresívna liečba môže viesť skôr k zníženej účinnosti očkovania ako k jeho nežiadúcim účinkom, odporúčame aj očkovaným pacientom naďalej dodržiavať protiepidemické opatrenia a nariadenia kompetentných inštitúcií,“ dodáva MUDr. Varechová.

Covid 19 očkovanie je možné mesiac po orgánovej transplantác Ďalšou špecificky ohrozenou skupinou sú pacienti po transplantácii orgánov. Slovenská transplantologická spoločnosť vo svojom stanovisku odporúča tým, ktorí nedávno podstúpili transplantáciu orgánu, očkovanie najskôr mesiac po orgánovej transplantácii.
Zároveň odporúča očkovanie aj pacientom na čakacích listinách na orgánové transplantácie, ktorí sú vzhľadom k diagnóze zlyhania/zlyhávania životne dôležitého orgánu vo vysokom riziku ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Rovnako odporúča očkovanie osobám v blízkom kontakte s pacientmi po transplantácii orgánov, napríklad osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Užívate lieky na riedenie krvi?
Krátko sa zmienim o zásadách očkovania u pacientov užívajúcich antikoagulanciá (lieky na riedenie krvi), keďže vakcinácia prebieha vpichom do svalu. Pacienti na stabilnej antikoagulačnej liečbe, vrátane tých, ktorí užívajú warfarín, ktorí majú aktuálne plánované kontroly INR a ktorých najnovšia hodnota INR bola pod hornou hranicou terapeutického rozsahu, môžu dostať intramuskulárnu vakcínu,“ hovorí MUDr. Varechová.
V prípade akýchkoľvek pochybností sa treba podľa nej poradiť so špecialistom zodpovedným za predpisovanie alebo sledovanie antikoagulačnej liečby.

Čo (ne)robiť po očkovaní COVID 19?
Na záver si ešte povedzme všeobecné zásady režimu po očkovaní.
Chráňte sa naďalej pred možnou nákazou – telo sa potrebuje vysporiadať s vakcínou, aby si vytvorilo imunitu, navyše prvá dávka nechráni stopercentne.

Podobne, ako po niektorých iných očkovaniach, sa neodporúča väčšia fyzická záťaž aspoň počas prvých dvoch až troch dní. V rámci opatrnosti neodporúčam v bezprostrednom období napríklad ani príliš dlhé cestovanie. Zaočkovaný by sa všeobecne mal, ak je to možné, vyhnúť veciam, ktoré predstavujú pre organizmus záťaž navyše. Ak je to len trochu možné, mal by si tiež dopriať dostatok spánku, kvalitnú stravu s obsahom prirodzených probiotík, pretože kondícia čreva má vplyv na imunitnú odpoveď organizmu. Nemal by tiež užívať alkohol, ktorý znižuje funkciu imunitného systému a môže tak znížiť účinok vakcíny,“ upozorňuje MUDr. Varechová.

Kto by mal všeobecne, bez ohľadu na pracovné prostredie, určite zvážiť očkovanie.
Všeobecne možno z dostupných údajov povedať, že pacienti trpiaci na chronické choroby majú vyššie riziko rôznych infekčných komplikácií, vrátane Covid-19. Medzi najrizikovejšie ochorenia patrí hypertenzia, diabetes mellitus, chronická ischemická choroba srdca, spomedzi respiračných ochorení chronická obštrukčná choroba pľúc. Očkovanie môže byť tým, čo im pomôže prekonať toto ťažké obdobie,“ konštatuje lekárka.Naďalej však podľa nej netreba zabúdať na epidemiologicky obozretné správanie, posilňovanie prirodzenej imunity a dodržiavanie liečebného režimu.
Tú to radu pre vás pripravila MUDr. Katarína Varechová, všeobecná lekárka pre dospelých, Nemocnica Svet zdravia Michalovce.


Celý článok nájdete na : https://www.procare.sk/co-treba-vediet-o-ockovani-proti-covid-19/