VEDIEŤ VIAC na SZU v Banskej Bystrici


O tom, ako je to s darcovstvom orgánov na Slovensku, o legislatíve, jej aplikácii v praxi, o odberovom procese, o histórii transplantácií vo svete a na Slovensku… o ľuďoch, ktorí sú na tento spôsob liečby odkázaní, o ľuďoch, pre ktorých je transplantácia životne dôležitého orgánu jedinou možnosťou záchrany života … odborné prednášky popredných lekárov z transplantačného centra v Banskej Bystrici, autentické výpovede pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu životne dôležitého ľudského orgánu, pocity, skutočnosti, fakty…  – o tom, bolo diskusné fórum , s príznačným názvom:   „ Jeden darca – sedem životov“. Podujatie  zorganizovalo OZ DAR ŽIVOTA spolu so Slovenskou transplantologickou spoločnosťou a pacientskymi organizáciami združujúcimi pacientov pred a po orgánových transplantáciách, na pôde  Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, dňa 20.4.2016, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC.
Krásne priestory viacúčelového zariadenia (Aula SZU) neboli  naplnené do posledného miesta, avšak skupina asi stovky  študentov, ktorí sa podujatia zúčastnili boli skvelí  poslucháči a aktívni diskutéri.Skvelá spolupráca s Univerzitou  priniesla jedno  príťažlivé podujatie.

Téma darcovstva orgánov, ktorá je veľmi  náročná , rezonovala v každom účastníkovi. Po prednáškovom bloku nasledovala diskusia. Je obdivuhodné, čo všetko zaujímalo mladých ľudí. Otázky pokladali anonymne písomne, ale aj priamo v auditóriu. Hodina otázok a odpovedí bola pestrá, dynamická a ubehla veľmi rýchlo. Auditórium bolo skvelé. Organizátori  boli reakciou prítomných poslucháčov nadšení. Vyzvali  ich k šíreniu informácií do svojich domovov, medzi svojich priateľov. Pre to, aby sme sa , ak k tomu náhodou príde, mohli stať darcami orgánov, nie je  potrebná žiadna registrácia, nemusíme vypisovať žiadne prihlášky, žiadne administratívne úkony… stačí, keď počas svojho života budeme o tom len hovoriť –doma so svojimi blízkymi, so svojimi priateľmi. 

Nestačí  len chcieť, musíme aj vedieť. Je dôležité vedieť viac. Len na základe relevantných informácií sa dokážeme kvalifikovane rozhodovať.  A aj keď sa nás daná problematika nikdy nemusí dotknúť, je dobré mať kvalitné informácie. Nikdy nevieme, ako ich môžeme v osobnom živote, alebo v pracovnom procese zúročiť.
Ďakujeme Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici za  umožnenie vykonať podujatie na pôde ich vzdelávacej inštitúcie. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za mimoriadne aktívnu účasť. /VP/-