Keď smrť znamená život

Diskusné fórum na tému transplantácie a darcovstvo orgánov v SR, na gymnáziu Antona Bernoláka  v Námestove (7.11.2017).Rekordná účasť študentov a zaujímavé prednášky doc. MUDr. Ivany Dedinskej, PhD.  a MUDr. Juraja Miklušicu, PhD., doplnené  zaujímavými videami naplnili aulu gymnázia.
Prítomní poslucháči si vypočuli  odborné informácie o transplantačnom programe a darovaní orgánov z teoretickej, ale aj praktickej  roviny a konfrontovali  postoje obyvateľstva  v odprezentovanom videu o názorovej úrovni obyvateľov Slovenska, na tému darovania orgánov.

Ďalší videospot o odbere orgánov  v martinskom transplantačnom centre oslovil  mimoriadnou emočnou silou a autenticitou. Komentár MUDr. Miklušicu objasnil podmienky a princípy darcovstva orgánov a poukázal na prístup rodiny z juhoázijskej krajiny, rodiny inej kultúry a náboženstva, v porovnaní s prístupom mnohých  slovenských rodín.

Záver podujatia  doplnila pacientka po transplantácii srdca, Mgr. Vlasta Pagáčová, ktorá  objasnila  skutočný stav a  pocity pacienta čakajúceho na transplantáciu. Popísala ju ako nádej, ktorá  bola silná vďaka viere a vďaka fungujúcemu transplantačnému programu v SR. Zdôraznila, že pre pacientov s terminálnym zlyhaním životne dôležitého orgánu je nádej, že sa dočkajú darcu, jedinou a poslednou nádejou na záchranu ich života. Poukázala na cieľ a význam  stretnutia, pretože  touto  formou sa relevantné  informácie dostanú  k poslucháčom a následne by sa mohli dostať  do rodín.

Hovoriť o téme darcovstva je veľmi dôležité. Len ak budeme mať  dostatok informácií, budeme sa raz, ak k tomu príde, vedieť  správne  rozhodnúť, nech sa ocitneme na ktorejkoľvek strane- či na strane darcu alebo príjemcu.

Ďakujeme všetkým prítomným poslucháčom za účasť. Veríme, že už dnes „vedia viac“, a že si získané informácie nenechajú len pre seba. Ďakujeme vedeniu  Gymnázia za možnosť realizácie tohto krásneho podujatia.  (VP )