Dva dni plné programu

Plavba loďou do Viedne, návšteva Viedne so sprievodným programom, večerné diskusie a v nedeľu vzdelávanie so zaujímavým obsahom.      


12.-13.mája 2012 sa  uskutočnilo stretnutie  pacientov po transplantácii srdca a ich  rodinných príslušníkov.
V  sobotu  ráno nás  privítala Bratislava  nádherným slnečným počasím. Stretli sme sa v osobnom lodnom prístave,odkiaľ  sme vyplávali  na cestu  do Viedne. Pohľad z hladiny Dunaja na  nábrežie Starého  mesta vystriedala moderná architektúraa za hradom Devín sme sa  ocitli na rakúskom území. Okolie   a panoráma nábreží v Bratislave,  Devíne a Hainburgu, okolité pohoria ,zrúcaniny  hradov alebo mestských hradieb boli zrazu úplne  iné, ako pri pohľade z pevnej zeme. Preplavením plavebných komôr vo Freudenau sme sa dostali priamo do Viedne. Do centra  mesta  sme  sa prepravili  metrom a ocitli sme sa na prekrásnom námestí Stefansplatz.
Prehliadkou nás sprevádzala profesionálna sprievodkyňa  - Slovenka žijúca  vo Viedni, a nikto by  neveril, ale je to  bývalá zdravotná sestra z Ústavu srdcovo –cievnych  chorôb z Bratislavy.  Bola veľmi milá a k odbornému výkladu prihodila  občas aj  nejakú informáciu  naviac. Deň sa krásne  vyvíjal, ale počasie  nám neprialo.  Pred koncom prehliadky  sa výrazne ochladilo a rozpršalo. Ukryli sme do  malej  reštaurácie, kde sme  mali dohodnuté  stretnutie  s našimi rakúskymi kolegami – pacientmi po transplantácii srdca a pľúc.  Bolo to prvé stretnutie  a veríme, že nie posledné. Naši  rakúski kolegovia  majú pacientsku  organizáciu oveľa  väčšiu, majú niekoľkoročné  skúsenosti a myslím, že  by sme  sa od nich mohli mnohé veci učiť. Ale zároveň aj oni od  nás. Urobili sme  prvý krok k spolupráci a veríme, že táto  sa rozvinie  v prospech pacientov. Nasledoval krátky individuálny program a potom len cesta späť do Bratislavy.  Počasie bolo  stále  horšie, ale príjemné zážitky  nám nepokazilo. Večer sme zavŕšili spoločným posedením v hoteli ECHO v Bratislave, kde sme  boli ubytovaní a spokojní s kvalitne poskytnutými službami. Boli sme spolu, vzájomne sme si vymieňali poznatky, skúsenosti, rozdávali rady. Nechýbal humor a dobrá nálada.

V nedeľu  sme pokračovali edukačným seminárom. Bol zameraný na „Udržanie zlepšenej kvality života“.  Dopriali sme  si prednášky o zdravej  výžive o osteoporóze a dozvedeli sme sa viac  aj o kompenzácii dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Účastníci  seminára mali  možnosti  pýtať sa na to, čo ich zaujíma, čo sa ich týka a čo ich trápi. Popoludní sa uskutočnilo zasadnutie Členskej schôdze, kde  si  členovia OZ DAR ŽIVOTA volili predsedníctvo. No a kto vyhral voľby?  Opäť získali dôveru tí ľudia,  ktorí pracovali v predsedníctve doposiaľ.
Pridali sa k nim však aj ďalší, ktorí majú  záujem a chuť robiť niečo pre iných. 

Takže, nech sa im darí a nech  sa organizuje takýchto akcií  viac. (VP)