Víkend plný zaujímavostí a príjemných zážitkov

Presne taký bol víkend 19.-20.marca tohto roku. OZ DAR ŽIVOTA usporiadalo jedno úžasné stretnutie, ktoré svojim programom praskalo vo švíkoch.


Stretnutie sa začalo  sobotňajším vzdelávaním.
Zaujímavé prednášky priniesli účastníkom množstvo nových poznatkov a informácií.  Etiketu a zásady zdvorilostného správania pozná vraj každý, aj keď to nie vždy tak vyzerá. Informácie z tejto oblasti , rovnako ako aj z psychologickej , kedy sa účastníci zoznámili s termínom „Syndróm burnout“  a všetkým, čo s ním súvisí, sú pre každého z nás aplikovateľné v každodennom živote. Informácie rozširujú naše povedomie, pomáhajú nám,  skultúrňujú nás a vedú k zlepšeniu kvality nášho života. Lektorky svojimi pútavými prednáškami priklincovali prítomných k sedadlám. Následne sa spustila diskusia, kedy otázkam nebol koniec. Boli to témy, ktoré mimoriadne zaujali. V závere prednáškového cyklu sa účastníci dozvedeli viac o možnostiach dostupnosti liečby, nutnosti  dodržiavania  liečebného režimu, o samotnej  medikamentóznej liečbe. Po náročnom prednáškovom maratóne čakalo na účastníkov divadelné predstavenie Bál v Slovenskom národnom divadle. Vynikajúce divadelné predstavenie, plne obsadené najznámejšími osobnosťami slovenskej divadelnej scény, naplnilo očakávania aj najnáročnejšieho diváka. Bol to zážitok. To sme však mali za sebou ešte len sobotu a čakala nás nedeľa, ktorá bola neopakovateľná hneď u niekoľkých dôvodov.


Spočiatku sa javila celkom obyčajne. Bola trochu namračená a pokojná.  Bol prvý jarný deň. Vybrali sme sa k Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb, pretože tu, sa presne pred 18. rokmi uskutočnila prvá úspešná transplantácia srdca na Slovensku. Tento deň sme si museli pripomenúť, pretože tento deň sa aj pre nás stal výnimočným. Začala sa písať srdcová transplantačná éra v našej krajine. Všetci pacienti odkázaní na transplantáciu srdca získali nádej na vyliečenie…nádej na život. Už 18 rokov sa úspešne transplantuje srdce na Slovensku, ale v tejto špičkovej nemocnici sa poskytuje aj iná, špecializovaná, komplexná zdravotná starostlivosť v oblasti srdca a ciev. Všetkým zamestnancom tejto nemocnice sme vzdali poctu a vďaku. Poďakovali sme sa za náročnú a obetavú prácu a starostlivosť o pacientov. Spomenuli sme aj tých, ktorí medzi nás už nikdy neprídu, či už z našich radov, alebo radov obetavých zamestnancov NUSCH, a.s. Náš program však dynamicky pokračoval….

Po spoločnej fotografii sme vyrazili na turistiku, smerom na Kolibu. Išli sme úplne všetci, aj keď tí, čo veľmi nemôžu, alebo ani tak veľmi nechcú, mali malé zvýhodnenie v podobe čiastočného autokarového  priblíženia k cieľu.
Kolibu sme zvládli presunom lanovkou a na vrchole Koliby sme si vychutnávali nádherné výhľady. Počasie ukázalo slnečnú tvár, jarná príroda sa predvádzala v prebúdzajúcej sa  nádhere. Krátko sme pobudli v lese a presunuli sa k televíznej veži.

V otočnej reštaurácii Altitude  sme doplnili sily, pokochali sa nádhernými výhľadmi na široké okolie Bratislavy. Altitude bola „čerešničkou“ programu,  bol to skvelý zážitok.


Popoludní sme sa spokojní a príjemne unavení vracali domov. Pred NUSCH sme sa rozlúčili …
Bol to super víkend. Domov sme si odniesli nové poznatky, nové priateľstvá, veľa príjemných zážitkov, ktoré sa premenia na krásne spomienky.  To, že môžeme zažívať tieto radostné okamihy súvisí s našou záchranou práve vďaka transplantácii srdca.
Ďakujeme, že zažívame všetko to krásne…ďakujeme a  tešíme sa, že sme tu. (VP)