Aktivity pre verejnosť

DAR ŽIVOTA, občianske združenie sa aktívne venuje podpore transplantačného programu  a darcovstva orgánov, pretože o tejto téme je potrebné hovoriť verejne a viac. Informovanosť a zvýšené povedomie môže prispieť k zmene postojov verejnosti k citlivým otázkam transplantačnej a darcovskej problematiky.


Realizujeme :
- edukačné aktivity, besedy, workshopy,
- kultúrno -spoločenské aktivity s prezentačným zameraním
- publikujeme články, vydávame informačno - edukačné materiály
- participujeme na národnej kampani, sme aktívni pri spolupráci
Našimi aktivitami sa snažíme o:
- zvyšovanie povedomia verejnosti,
- šírenie informovanosti,
- prezentáciu významu transplantácií, ktoré zachraňujú životy a zlepšujú ich kvalitu,
- zvyšovanie kultúrno - informačnej úrovne ponímania danej problematiky,  
- dosiahnutie uvedomenia
Prečo to robíme? 
Lebo o téme darovania orgánov musíme hovoriť, aby bolo vo verejnosti viac relevantných informácií, aby sme prelomili verejný nezáujem,
- lebo darované orgány zachraňujú životy
- lebo stále viac pacientov čaká na orgán od darcu, bez ktorého nemajú šancu ďalej
  žiť,  
- lebo teraz čakajú oni a zajtra môžeme čakať my, alebo niekto náš blízky, ......možno
  ten, kto stojí teraz na úplne inej strane,
- lebo darované orgány zachraňujú životy,
- lebo chceme pomôcť.

Realizované akcie