Teleráno v Markíze

Šírenie povedomia o transplantáciách a darcovstve orgánov ale aj prezentácia knihy poviedok ŽI VO MNE bola témou piatkového Telerána, ktoré bolo odvysielané 12. 10. 2018, v deň Európskeho dňa darcovstva orgánov.


O transplantácii srdca, o modernom spôsobe liečby, o náraste počtov ľudí so zlyhávajúcim srdcom, ale aj o nedostatku darcov hovorila primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová z NÚSCH, a.s. v Bratislave. 

Za OZ DAR ŽIVOTA sa relácie zúčastnila predsedníčka  Vlasta Pagáčová.
V spojitosti s uvedenou témou, televízia okrajovo informovala aj o vydanej knihe
ŽI VO MNE, ktorá ponúka 15 poviedok, ktoré sú svedectvom ľudí, ktorí čakali na transplantácie srdca, či pečene, obličiek alebo pľúc sa dočkali. Vďaka darcom.  (VP)