Očkovanie COVID-19

OČKOVAŤ SA ,  ČI NEOČKOVAŤ ?

Je očkovanie pre pacientov po transplantácii srdca vôbec nutné?


Pacienti liečení imunosupresívnou liečbou a trpiaci na rôzne formy autoimunitných ochorení majú mierne zvýšené riziko komplikovaného priebehu ochorenia Covid-19.

Z dôvodu prevencie komplikovaného priebehu ochorenia COVID -19 je očkovanie pre pacientov po transplantácii orgánov vysoko odporúčané.


Prečítajte si o tejto téme viac: