Skutočnosti a fakty o transplantáciách a darcovstve v Prešove


17. mája 2018  sme navštívili v Prešove hneď dve školy. Gymnázium svätej Moniky a Katedru ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov na Prešovskej univerzite.

Cieľom našej návštevy bola prezentácia informácií  a aktívna  účasť v diskusnom fóre  na tému „Skutočnosti a fakty o transplantáciách a darcovstve orgánov“.

Na gymnáziu nás dopoludnia čakali  študenti biológie a iných študijných odborov. Počiatočná obojstranná tréma veľmi rýchlo opadla a keďže sme študentov ubezpečili, že sme prišli len informovať  o problematike, zaplavili nás od začiatku množstvom otázok. Pacientka po transplantácii srdca sa podelila o svoje prežité pocity a dojmy pred a po transplantácii srdca. Priblížila osudy ľudí, „čakateľov“, pre ktorých je transplantácia orgánu jedinou možnosťou liečby a ich vďačnosť, ktorú prežívajú  po prijatí tohto úžasného daru.Lekár z odberového  a transplantačného centra v Košiciach, priblížil mimoriadne interaktívnym spôsobom  problematiku darcovstva orgánov. Premietol množstvo videí, ktoré jednoduchým spôsobom objasnili náročnú problematiku.  

Na zaujímavé otázky odpovedali všetci traja účastníci diskusného fóra. Odbornú problematiku garantoval MUDr. Ľuboslav Beňa, hlavný transplantačný koordinátor pre SR a Mgr. Marek Popovič, transplantačný koordinátor  z košickej univerzitnej nemocnice. OZ DAR ŽIVOTA zastupovala  aktívnym vstupom pacientka Mgr.Vlasta Pagáčová.


Popoludní odštartovalo druhé podujatie na Katedre ošetrovateľstva , Prešovskej Univerzity. Scenár diskusného fóra bol rovnaký, ako na Gymnáziu. Prednášajúci zostali v rovnakom zložení a poslucháčmi   boli budúci ošetrovatelia a pracovníci v zdravotníctve. Prezentácia informácií, ktoré ich k ničomu nezaväzovali,  ktoré mali výlučne informatívny charakter  boli prezentované vo všeobecnej rovine, aj keď s účelom, aby sa poslucháči zamysleli nad danou problematikou z pohľadu zdravotníka, ale aj z pohľadu bežného človeka.  Cieľom  realizácie obdobných podujatí nie je  presviedčať, nútiť, zaväzovať k niečomu… Cieľom je poskytnutie relevantných informácií, ktoré môžu poodhaliť  problematiku a ukázať ju v objektívnej rovine, priamo od účastníkov, ako sa hovorí, „z prvej ruky“. V závere každého z podujatí  poďakovali hostia účastníkom za ich aktívnu účasť a požiadali, aby si informácie, ktoré sa dozvedeli nenechali pre seba, aby ich šírili ďalej, aby komunikovali o tejto téme so svojim okolím. Len tak budeme všetci vedieť viac.Ďakujem  riaditeľstvu a pracovníkom Gymnázia svätej Moniky v Prešove, ako aj vedeniu Katedry ošetrovateľstva PU a jej pedagogickým pracovníkom za prijatie, za umožnenie  realizácie diskusného fóra na danú tému. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili.
„Bolo nám cťou podeliť sa o poznatky a skúsenosti  práve s Vami.“  VP