Edukačno –relaxačný seminár v Trenčianskych Tepliciach

Boli to tri nádherné dni plné zaujímavého programu.


V dňoch23.-25.mája  sa členovia OZ DAR ŽIVOTA stretli na edukačno –relaxačnom seminári v Trenčianskych Tepliciach. 

Program bol vyskladaný tak, aby si každý z účastníkov užil pohodu, relax, niečo nové sa naučil, niečo nové spoznal, trochu sa venoval pohybu, aby sme sa všetci stretli, v príjemnej atmosfére sa mohli porozprávať, vymeniť si skúsenosti, spoznať nových, príjemných ľudí. V piatok sme sa zoznámili s kúpeľným mestečkom na Považí, prešli sme sa horským kúpeľným parkom, otestovali sme palice nordic wallking, pozreli si mesto a jeho najkrajšie miesta.
Každý si zvolil svoje tempo, pretože pohoda je pre relax najdôležitejšia. Ráno sa začínalo nepovinným plávaním. Sobota pokračovala v znamení edukácie. Vzdelávanie  je pre pacientov dôležité, pretože „edukovaný pacient je dobrým partnerom lekára“. Na seminári odzneli zaujímavé a pre pacientov veľmi prospešné prednášky. Hneď prvá bola o potransplantačnej liečbe pacientov po transplantácii srdca - v čom spočíva liečba, čo a ako robiť, aby sme si udržali zlepšenú kvalitu života, aby sme čo najlepšie zdravotne prospievali. V slovách lektorky, v každej vete,  pacienti spoznávali  seba a svoje  problémy.  Prednáška stomatologičky „Nezanedbávajme dentálnu starostlivosť“ nás pripútala k stoličkám, pretože mnohí z nás ani netušili,čo dokáže napáchať jeden poškodený a neošetrený zub v našom tele. Myslím si, že každý z nás,čo si pozrel obrázky a vypočul možné následky neošetrovaného chrupu pochopil význam preventívnych prehliadok, a nie jeden z nás uvažoval o objednaní sa k zubnému lekárovi, v čo najkratšom čase.  Problematiku obličiek, s ktorou sa stretávame takmer všetci po transplantácii, nám objasnila pani doktorka z ambulancie, v ktorej sa stretáva aj s pacientmi po transplantácii srdca. Do prednášky zakomponovala všetky najdôležitejšie informácie pre nás, množstvo praktických rád a odporúčaní. Prednáška uchvátila všetkých prítomných. Bola podaná odborným a zároveň zrozumiteľným a mimoriadne ľudským spôsobom. Pacienti kládli ďalšie a ďalšie otázky. Prednáška vyvolala medzi pacientmi mimoriadny záujem. Posledná prednáška bola , rovnako ako všetky tri predchádzajúce, „ušitá presne na našu mieru“. Odznela v podaní psychologičky na tému “ Zvládanie dlhodobého stresu a frustrácie“. Psychologické prednášky sa vždy tešia obľube pacientov a táto prednáška bola  tou, v ktorej našli odpovede nielen pacienti, ale aj rodinní príslušníci.

Slnko vonku pálilo a tak sme popoludní vymenili konferenčnú miestnosť za turistiku po trenčiansko –teplických horách a výlet do Trenčína. V alternatívnom programe si každý vybral to, čo mu vyhovovalo. A tak kým jedni sa vystrojili s palicami nordic –walking do hôr, iní si išli pozrieť Trenčína bývalé panstvo Matúša Čáka Trenčianskeho. Historické centrum je možné obdivovať niekoľko hodín a Trenčiansky hrad a úžasné výhľady z neho, na širokánske okolie, tiež. Sprievodkyňa nás povodila po  najzaujímavejších miestach a odovzdala nám množstvo informácií o jednom z najstarších miest na Slovensku.

Po návrate sme boli príjemne unavení, takže každému padol vhod pobyt vo wellness,ktorý je súčasťou hotela. Tí, ktorí nechceli, alebo nemohli  absolvovať tento program, využili možnosť individuálnej realizácie –prechádzky po krásnom kúpeľnom parku, cvičenie v posilňovni, alebo využili rehabilitačné procedúry zo širokej ponuky wellness  služieb. 

V nedeľu sme pokračovali psychologickou besedou a zakončili sme naše stretnutie členskou schôdzou, ktorá bola spojená s voľbami do orgánov občianskeho združenia. Pobyt bol príjemný, poučný, aktívne prežitý v priateľskej atmosfére. Spojili sme príjemné s užitočným,, čobol hlavný cieľ.    VP.