Edukačno-rehabilitačný míting v Dudinciach


Stretnutie v prekrásnom regióne Hontu. Nechali sme sa uniesť a napĺňať všetky zmyslové orgány.

15-17. júna sa členovia OZ DAR ŽIVOTA stretli na edukačno-rehabilitačnom pobyte v kúpeľnom mestečku Dudince. Bolo to stretnutie v regióne  Hontu. Pre mnohých z nás bol hontiansky región doteraz malou neznámou a tak sme  sa aj vďaka skvelému programu zoznámili nielen s geografickými zaujímavosťami tohto regiónu, ale načreli sme aj do histórie a regionálnych zvyklostí.


Prvý deň, v piatok sa niesol v znamení edukačných aktivít. Vypočuli sme si zaujímavé prednášky v podaní farmaceutiek z  NUSCHu. Oprášili sme si vedomosti o užívaní imunosupresív a dozvedeli sme sa aj veľa nových informácií. Plodná bola aj diskusia venovaná spôsobu užívania, uchovávania, dostupnosti i interakčných vlastností imunosupresív.
Ďalšia časť vzdelávania bola zameraná na rozvoj našich mentálnych schopností. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o mozgu, aj to, prečo zabúdame a čo robiť pre to, aby bol náš mozog v dobrej kondícii. V súčinnosti s odborníčkou ,, na mozog vzatou,, sme si prakticky precvičili naše hlavičky.
Na záver nechýbala ani prednáška na pohladenie duše od blogerky Mirky.

Po edukačnom popoludní, ktoré sa preklenulo až do podvečerných hodín, sme sa presunuli na Starú Horu. Tam nás čakalo prekvapenie v podobe krásnej panenskej prírody, nádherných domčekov, pivničiek vinárskych majstrov hontianskeho kraja. Do jednej z nich nám bolo umožnené aj vstúpiť. Mali sme možnosť nielen degustovať, ale sa aj dozvedieť viac o zanechanom dedičstve našich vinárskych predkov a na vlastné oči sa presvedčiť o húževnatosti a precíznosti pána vinára Lauka. Jeho pivnica nás uchvátila. A víno?  Vynikajúce… aj keď sme skutočne  len degustovali.

Sobota ráno nás privítala nádherným slnečným počasím. Dopoludnie bolo zamerané na športovo-edukačné aktivity. Jedna skupina robila chôdzu nordic walking, druhá cvičila v bazéne, ďalšia sa prechádzala chodníkom zdravia v kúpeľnom parku. Naše aktivity svojou prítomnosťou spestrovali aktéri Slovenskej televízie, ktorí sa prišli pozrieť, „ako si žijú pacienti po transplantácii srdca“.
Po výbornom obede sme sa presunuli do Štúrova. Tu na nás čakala plavba loďou po Dunaji, spestrená výkladom a priblížením histórie Štúrova i Ostrihomu. Po plavbe, sme vláčikom prekročili  slovensko-maďarské hranice, kde nás už v bezprostrednej blízkosti vítala Ostrihomská bazilika.
Tí zdatnejší absolvovali výstup až na kupolu a neodradila ich ani prekážka v podobe 413 schodov. Sobotňajší deň sme ukončili spoločensko-tanečným večierkom, ktorý sa niesol v duchu pohybovo-mentálneho tréningu.
V nedeľu ráno sa  konala členská schôdza občianskeho združenia a hneď po nej pohybovo – športové aktivity. Aby som nezabudla, každý účastník absolvoval dve zdravotné rehabilitačné procedúry.

Plní dojmov, pozitívnych emócií a uvedomenia si vzácností chvíľ prežitých v kruhu "svojich", sme sa rozišli do svojich domov. Odniesli sme si krásne zážitky, nové vedomosti, nové priateľstvá a už teraz sa tešíme na najbližšie spoločné stretnutie.  (Mirka H.)