DAROVANÝ ŽIVOT v Martine

Super program dotiahol do Amfiku celé rodiny, napriek tomu, že vonku bolo počasie „ pod psa“. Program bol nabitý do prasknutia.


26.9.2015 uskutočnila Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLFUK,  Univerzitná nemocnica Martin, Rádio YTB a OZ Darovaný život benefičné podujatie pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva s názvom Darovaný život 2015, ktorého cieľom bolo priblíženie darcovského programu laickej verejnosti.

Bola to jedna vydarená, veľkolepá benefičná akcia.Už  tradične, akciu v Martine  otvoril beh pre život, v čele ktorého bežal Róbert Petrovický. Ten sa potom zvítal so svojimi fanúšikmi, bezprostredne s nimi podebatoval, zapózoval na spoločných fotkách a následne absolvoval inerview a autogramiádu. Predviedli sa požiarnici, záchranári, členovia slovenského červeného kríža, kinológovia, policajti…

Predvádzané, simulované situácie „policajt verzus útočník“ boli ako v akčnom filme. Prehliadky u záchranárov a hasičov neboli o nič menej zaujímavé. No a deti mali možnosť povoziť sa na terénnych štvorkolkách.
Na pódiu sa predviedla talentovaná superstaristka, youtuberi a zlatým klincom bolo vystúpenie Mariana Čekovského.
V zmysle sloganu“ Nikdy nevieme, na ktorej strane sa ocitneme…“ organizátori nevtieravo, ľudsky a pritom profesionálne približovali prítomným otázky darcovstva orgánov, bez ktorého by nebolo možné realizovať život zachraňujúce transplantácie. Rozdávali letáčiky, reklamné predmety, robili anketu, na pódiu slovne prezentovali význam darcovstva orgánov.Celá akcia bola skvelá. V závere podujatia sa skupina pacientov, rodinných príslušníkov, lekárov a ostatnej verejnosti vybrala na Národný cintorín, kde na znak úcty darcom položili veniec a na znak vďaky zapálili sviečku. Ďakujeme, bol to výnimočný deň – darovali sme si ho vzájomne a pritom sme si odviezli domov kopec poznatkov a skvelých zážitkov. VP

Čo bolo zistené o názoroch ľudí na darcovstvo orgánov v uliciach?
Pozrite si vo videu. https://www.youtube.com/results?search_query=darovan%C3%BD+%C5%BEivot

Viac o podujatí si môžete pozrieť na

www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/druhykrat-sme-narodili-dakovali-pacienti-po-transplantaciach.htmlrebeca.sk/?p=10717
http://www.darovanyzivot.sk/