Dotyky a spojenia

Po prvýkrát v histórii festivalu aj o darcovstve orgánov


12. ročník divadelného festivalu v Martine (20.-25.6.2016) sa niesol v duchu kultúry, divadelných predstavení, koncertov, zaujímavých besied, diskusií. Udalosť, na ktorú sa tešili nielen Martinčania, ale aj návštevníci širokého okolia.

Vďaka tvorcom tohto podujatia boli tohtoročný festival kultúry obohatený aj o témy, ktoré nesúviseli priamo len so zábavou, ale aj s posolstvom kultúry – „kultivovať pohľad na svet“.

V diskusných reláciách tvorcovia otvárali otázky umenia, ako nástroja na porozumenie svetu. Takto široko poňaté poslanie kultúry a umenia, otvorilo možnosť otvoriť aj ťažké otázky, ktoré sa netešia  na Slovensku príliš veľkej popularite, ktoré nie sú atraktívne, ale sú pre všetkých nás veľmi dôležité a je dobré, keď sa o nich hovorí verejne. 

Takou témou bola aj problematika darcovstva orgánov, ktorá na tomto fóre odznela po prvýkrát v histórii martinského divadelného festivalu.
Občianske združenie DAROVANÝ ŽIVOT z Martina v spojitosti s týmto festivalom oslovilo širokú verejnosť s problematikou darcovstva orgánov. Výstavou fotografií pacientov po orgánových transplantáciách demonštroval obrovský  význam transplantácie orgánov a s ním súvisiacu potrebu darcovstva orgánov. Združenie zriadilo stánok, v ktorom jeho predstavitelia poskytovali informácie o darcovstve orgánov a rozdávali edukačné letáčiky. Nenásilnou formou predstúpili pred kultúry chtivých návštevníkov a taktne pripomenuli problematiku darovania orgánov. Požiadali prítomných, aby sa nad problematikou zamysleli a hovorili o nej doma, so svojimi blízkymi.
Pýtate sa, či je nutné hovoriť o takejto téme na fóre, ktoré má, na prvý pohľad úplne iný zámer a poslanie?
S prihliadnutím na najvýznamnejšie funkcie kultúry, sme presvedčení, že je správne, keď sa aj na kultúrno – umeleckom fóre, primeranou formou šíri povedomie o takýchto ťažkých témach. Ide o zvyšovanie povedomia, ktoré prispieva ku kultivovanosti osobnosti nielen v oblasti zábavy, ale aj informovanosti, pretože informovanosť vedie k zvýšeniu kultúry nielen jedinca, ale aj celej spoločnosti.
OZ DAR ŽIVOTA úzko spolupracovalo s martinským združením a podujatie podporilo osobnou účasťou viacerých členov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu umožnili, zrealizovali, podporili a všetkým, ktorí o informácie prejavili záujem a šíria ich ďalej.    (VP)