Májový víkend v Bratislave

Edukačný meeting pacientov po transplantácii srdca

V dňoch 26.-28.5.2023 sme zažili ďalšie super stretnutie organizované o.z. DAR ŽIVOTA. Išlo o edukačný meeting pacientov po transplantácii srdca so zahraničnou účasťou, pretože prišli medzi nás aj naši priatelia, pacienti po transplantácii srdca z Moravy, zo spolku Markéta, z.s. Spoločne sme absolvovali víkend plný úžasného programu. V piatok sme sa vzdelávali. Získali sme množstvo zaujímavých a užitočných informácií a poznatkov v pútavých a na mieru šitých prednáškach, týkajúcich sa potransplantačnej liečby, problematiky obličiek u pacientov po transplantácii srdca, ale aj interakcií liekov v spojitosti s imunosupresívnou liečbou. Od spriatelenej organizácie Spolku Markéta,z.s. sme sa dozvedeli informácie o ich postupoch pri liečbe, ale aj systéme zdravotnej starostlivosti spojenej s prevenciou pred ochorením. Okrem toho nám pútavou formou predstavili aktivity a činnosti  spolku Markéta. Naše združenie   na oplátku tiež bilancovalo doterajšie aktivity a prezentovalo plány do budúcnosti.  Večer sme zakončili super komediálnym divadelným predstavením. Herci z Túlavého divadla nám odohrali skvelé predstavenie priamo v hoteli, kde sme boli ubytovaní, takže každý mal možnosť pohodlne sa usadiť a bez najmenšej námahy absolvovať príjemný kultúrny zážitok. Divadelné predstavenie bolo naozaj skvelé.

V sobotu sme sa plavili loďou po Dunaji, až na Devín. Absolvovali sme prehliadku hradu a následne po návrate do Bratislavy sme vláčikom Blaváčikom absolvovali malý okružný výlet, spojený s prehliadkou bratislavského hradu. Tí, ktorým poznávacie aktivity nestačili, vybrali sa do mesta na individuálnu prehliadku. Večer sme strávili pri spoločnom posedení s hudbou. Kto chcel tancoval...a tancoval takmer každý. Zabudli sme na čas, aj na boľavé nohy. Bolo nám spolu naozaj výborne. Veľa sme sa naučili, veľa sme poznali, veľa sme si navzájom odovzdali. ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto stretnutia.