Diskusné fórum na FZ KU v Ružomberku

Jeden darca – sedem životov, to bol názov a téma diskusného fóra, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla na Fakulte zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC.V úvodnej časti vystúpila MUDr.  Dedinská Ivana, PhD. , s prednáškou týkajúcou sa problematiky darcovstva orgánov. Oboznámila základné pojmy, legislatívny rámec a predostrela problematiku darcovstva a transplantácií z teoretického aj  praktického hľadiska. Zaujala pozornosť všetkých prítomných nielen pútavou prednáškou, ale aj premietnutým spotom o súčasnej názorovej úrovni obyvateľstva na danú problematiku.
MUDr. Soňa Hirjaková, lekárka a zároveň pacientka po transplantácii pečene, zaujala poslucháčov svojou prednáškou o pečeni, jej funkcii, význame, ale aj o možnostiach jej poškodenia a následného zlyhávania, ktoré vedie až k transplantácii. Poukázala na nevyhnutnosť prevencie, na ochranu zdravia, ale aj na skutočnosť, že bez transplantácie pečene , by  záchrana človeka s terminálnym zlyhaním pečene nebola možná.
V poslednom vstupe hovorila Mgr. Vlasta Pagáčová o  zlyhávaní srdca, o možnostiach medicínskeho  riešenia a o  tom, keď je  transplantácia srdca  jedinou  možnosťou  záchrany života.  Jej prednáška ukončila prvú časť podujatia, a  nasledovala diskusia.

Otázky poslucháčov smerovali k lekárom, ale aj k pacientom.Mnohí poslucháči sa takto po prvýkrát stretli s témou, o ktorej sa v spoločnosti „veľa vie“, ale málo sa o nej hovorí. Ľudia sa všeobecne snažia tejto téme  vyhnúť, snáď preto, lebo súvisí so smrťou… ale ona súvisí aj s pokračovaním života, s obrovskou šancou pre tých, ktorí čakajú na túto jedinú a poslednú šancu na život. 

Téma darcovstva orgánov je na Slovensku stále  značne tabuizovaná, spájaná s predsudkami, ale aj nelichotivými kauzami a množstvom skreslených informácií. Aj o tomto sa hovorilo v diskusii, do ktorej sa zapojili všetci prítomní pacienti – po transplantácii pľúc, pečene, obličky a srdca, ale aj lekári z transplantačného centra v Martine. 

Mgr. Alexej Sendrey odpovedal na otázky týkajúce sa odberov orgánov, o náročnej práci, o ochrane práv darcu a zároveň o záujme zachraňovať životy pacientov odkázaných na transplantáciu životne dôležitého orgánu. Organizátori  sa nesnažili o mentorovanie, ani agitáciu, chceli len poskytnúť informácie a tento zámer sa podaril.

Darovanie orgánov má obrovský význam. Jeden darca môže zachrániť až sedem životov. Zároveň dáva nádej tým, ktorí sú na túto liečbu odkázaní.  Slovensko sa dlhodobo ocitá na konci  rebríčka počtu vykonaných transplantácií v Európe.
Organizátori opakovane vyzývali poslucháčov, aby si informácie neponechali pre seba. Aby sa s nimi podelili so svojimi blízkymi, príbuznými, známymi, aby o tejto problematike hovorili viac. Táto téma sa týka nás všetkých.
Ďakujeme vedeniu fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku za možnosť vykonať podujatie na pôde ich Univerzity.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť.  (VP)