O darcovstve orgánov na Žilinskej univerzite

9. novembra 2016 sa, v rámci vzdelávacieho projektu VEDIEŤ VIAC, na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR, uskutočnilo na Žilinskej univerzite v Žiline  diskusné fórom JEDEN DARCA – SEDEM ŽIVOTOV.


Možno preto, že Univerzita má vyslovene technické študijné zameranie, účasť študentov nebola príliš vysoká. Sme však presvedčení, že tí čo prišli, neoľutovali.

Hovorili sme o téme darcovstva orgánov, o tom, ako to naozaj je, kto môže a kto nemôže byť darcom orgánov, o teórii a legislatíve v praxi.

Primárka transplantačného centra z Martina, MUDr. Ivana Dedinská, PhD. veľmi stručne, ale výstižne priblížila problematiku, ktorej sa mnohí snažia vyhnúť. Nechcú o nej hovoriť ani počúvať, pretože súvisí so smrťou. Ale táto problematika súvisí aj so životom.
O tom prítomných presvedčili pacienti. P. Mgr. Franer predstavil život pacienta so zlyhávajúcimi obličkami. Predstavil možnosti liečby dialýzou, ktorá je možná vďaka technicko – medicínskemu pokroku, ale poukázal aj na strasti a nízku kvalitu života takéhoto pacienta. Porovnal tento život so životom po úspešnej transplantácii a my sme mohli len potvrdiť, že ide o diametrálne neporovnateľný  život – zmenený k lepšiemu. Po úspešnej transplantácii sa nielen on, ale väčšina pacientov vracia do plnohodnotného života, k svojej práci, záľubám, záujmom.
Dve pacientky po transplantácii (srdca a pľúc) sa podelili o svoje príbehy a poukázali na skutočnosť, že bez úspešnej transplantácie by už neboli medzi nami ani oni, ani stovky podobne zachránených ľudí. Priblížili stav a pocity človeka bezprostredne a odovzdane čakajúceho na orgán od darcu. Poukázali na fakt, že transplantácie sa nerobia z rozmaru, ale z dôvodu záchrany ľudských životov.

Darovanie orgánov po smrti je predsa také jednoduché a pritom nesmierne prospešné a ľudské. Darovaním orgánu, alebo orgánov, po jednoznačne preukázanej mozgovej smrti,  môže jeden človek – darca – zachrániť život niekoľkým, nevyliečiteľne  chorým ľuďom. Prítomní účastníci si pozreli aj krátke videospoty týkajúce sa darovania orgánov.

O téme darcovstva orgánov je potrebné hovoriť viac. Táto téma sa týka nás všetkých bez akýchkoľvek rozdielov. Tým sa podujatie zakončilo.

Organizátori vyzvali prítomných, aby šírili informácie ďalej, aby o téme rozprávali a posúvali ju vlastnými cestami, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí, aby sa o téme diskutovalo v celej spoločnosti. Len tak môžeme zmeniť fakt, že Slovensko patrí medzi krajiny Európy s najnižšími počtami orgánových transplantácií.

Ďakujeme vedeniu Žilinskej univerzity za ústretovosť a spoluprácu a samozrejme aj za to, že nám umožnilo realizáciu podujatia. Ďakujeme všetkým zúčastneným poslucháčom za ich vzácny čas, ktorý nám venovali. Bolo nám cťou, stretnúť sa s vami. vp