Sedem životov

Kampaň  SEDEM ŽIVOTOV pokračuje

Kampaň  SEDEM ŽIVOTOV  na podporu odberového a transplantačného programu  pokračuje

Kampaň SEDEM ŽIVOTOV (organizátorom je Slovenská transplantologická spoločnosť), ktorá už druhý rok oslovuje širokú verejnosť priniesla prvé malé úspechy v počtoch odtransplantovaných slovenských pacientov a teda v počtoch zachránených životov.
Aj napriek minuloročnému miernemu zvýšeniu, Slovensko patrí stále medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe.V súvislosti s kampaňou a Svetovým dňom darcovstva a orgánových transplantácií (6.6.), sa uskutočnila  7.6.2016 tlačová konferencia, na ktorej vystúpili poprední predstavitelia transplantológie na Slovensku. Prítomní  apelovali na verejnosť vo veci nutnosti hovoriť o tejto problematike viac, hovoriť o nej  doma, so svojimi blízkymi, so svojimi priateľmi.Je to možnosť, ako sa môže naše okolie dozvedieť  náš postoj, náš názor, naše prianie…Je potrebné otvoriť širokú diskusiu, aby sme sa o problematike dozvedeli čo najviac relevantných informácií.

Nikto nevie dokonalejšie sprostredkovať pocity človeka, pre ktorého je transplantácia orgánu jedinou a poslednou možnosťou liečby, ako pacient, ktorý transplantáciu orgánu podstúpil.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj pacienti po orgánovej transplantácii, ktorí vypovedali o svojich pocitoch nielen pred transplantáciou, kedy už počítali s najhoršou alternatívou, ale aj o pocitoch a o výraznej zmene kvality života, ktoré sa dostavili po transplantácii darovaného orgánu. (VP)


Viac nájdete na stránke :
http://www.sedemzivotov.sk/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/395457-srdce-na-druhy-pokus/
http://aktualne.atlas.sk/slovensko/zdravotnictvo/transplantaciu-moze-potrebovat-kazdy-choroba-si-nevybera.html
http://aktualne.atlas.sk/slovensko/zdravotnictvo/pocet-transplantacii-srdca-opat-klesol-budeme-zase-chvoste-europy.html
http://www.24hod.sk/na-novy-organ-caka-na-slovensku-vyse-400-ludi-darcovia-chybaju-cl441626.html

SEDEM ŽIVOTOV – pokračovanie národnej kampane

Informačno-vzdelávacia kampaň Sedem životov má za cieľ upriamiť pozornosť na problematiku darcovstva orgánov a transplantácií, pretože transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy.

Cieľom kampane je edukovať verejnosť a zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií. Šírením osvety o tejto téme sa organizátori kampane snažia o zníženie doby čakania na životne dôležitý orgán a zabráneniu predčasným úmrtiam pacientov, pre ktorých predstavuje transplantácia jedinú nádej na život.

6. október je Európsky deň transplantácií. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila v Bratislave tlačová konferencia Slovenskej transplantologickej spoločnosti, ktorej hosťami boli viacerí významní hostia.

Celé podujatie sa točilo okolo transplantácií a darcovstva orgánov na Slovensku  a  pokračovaniu národného projektu.Projekt sa realizuje už od apríla 2015 a prostredníctvom zrealizovaných aktivít došlo k osloveniu širokého spektra obyvateľstva. Organizátori realizujú projekt medzirezortne, zapájajú do aktivít všetkých, ktorým problematika orgánových transplantácií a s ňou súvisiacim darcovstvom nie je cudzia. Spolupracujú s pacientskymi organizáciami, v záujme sprostredkovať občanovi pohľad na problematiku očami priameho účastníka – pacienta, ktorý na transplantáciu čaká, resp. už ju úspešne absolvoval.

Mottom tohtoročného Európskeho dňa darcovstva a transplantácií je slogan: „Staň sa darcom a hovor o tom doma“.

Práve komunikácia s našimi blízkymi je v danom prípade veľmi dôležitá, keďže na Slovensku platí princíp predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti. Je dôležité, aby naši blízki vedeli a poznali náš názor. Dôležité však je, aby sme mali čo najviac poznatkov, pretože len tak sa môžeme v problematike orientovať a následne sa kvalifikovane rozhodovať.

Celospoločenská diskusia môže výrazne pozitívne ovplyvniť verejnú mienku a postoj k danej problematike, ktorá sa týka nás všetkých. Nikto z nás predsa nevie, na ktorej strane sa ocitneme – či na strane čakateľa, alebo na strane darcu.Do šírenia posolstva, že transplantácie zachraňujú ľudské životy a pomáhajú tým, pre ktorých je transplantácia jediná nádej na život sa zapojili aj známe slovenské osobnosti, ktoré nahrali televízny spot, ktorý onedlho uvidíme na televíznych obrazovkách.

OZ DAR ŽIVOTA je pacientska organizácia, ktorá združuje pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov. My pacienti sme tí, ktorým transplantácia zachránila život a bola skutočne jedinou a poslednou možnosťou záchrany.
Našim darcom ďakujeme a kampaň Sedem životov podporujeme. VP