Kardiobeh a kardiokrok

Sa tento rok uskutočnil v Sade Janka Kráľa, v bezprostrednej blízkosti Dunaja.

Nadšencov športu privítalo krásne, slnečné, nedeľné popoludnie. Tak ako po iné roky, ani tento nebol výnimkou. Stretli sme sa vyznávači športu a zdravého životného štýlu. Podporili sme aktivitu SKS a urobili sme niečo pre zdravie svojho srdca. 

Tento raz sme priniesli malé odznačiky s odkazom: Transplantácie orgánov zachraňujú životy. Hrdili sme sa nimi na našich tričkách a darovali sme ich aj všetkým účastníkom, aby im pripomenul,že .
sme tam s nimi boli, že sme tam boli vďaka tomu, že transplantácia nám zachránila životy.