Kontakt

DAR ŽIVOTA, občianske združenie
Centrum I 54/129
018 41  
Dubnica nad Váhom

Predseda

Mgr. Vlasta Pagáčová

Podpredseda

p. Vladimír Ivan                         
Ing. Štefan Maslák

Registrácia: MV SR, rozhodnutie č. VVS/1-900/90-34533, zo dňa  6.novembra2009.
IČO: 42145848
číslo účtu: SK88 0900 0000 0003 6438 3284